NUTRITION VALUE TOMATILLOS (PHYSALIS PHILADELPHICA)

Tomatillos raw
Nutrition value per 100 g.

 

Principle Nutrient Value Percentage of RDA
Energy 32 Kcal 1.5%
Carbohydrates 5.84 g 4.5%
Protein 0.96 g 1.5%
Total Fat 1.02 g 4%
Cholesterol 0 mg 0%
Dietary Fiber 1.9 g 4%

Vitamins

 

 

Folates 7 µg 2%
Niacin 1.850 mg 11.5%
Pyridoxine 0.056 mg 4%
Thiamin 0.044 mg 4%
Vitamin A 114 IU 4%
Vitamin C 11.7 mg 20%
Vitamin E 0.38 mg 2%
Vitamin K 10.1 µg 8.5%

Electrolytes

 

 

Sodium 1 mg 0%
Potassium 268 mg 6%

Minerals

 

 

Calcium 7 mg 1%
Copper 0.079 mg 10%
Iron 0.62 mg 8%
Magnesium 20 mg 5%
Manganese 0.153 mg 6.5%
Phosphorus 39 mg 5.5%
Selenium 0.5 µg 1%
Zinc 0.22 mg 2%
Phyto-nutrients
Carotene-ß 63 µg
Carotene-α 10 µg
Lutein-zeaxanthin 467 µg
Lycopene 0 µg

Source: USDA National Nutrient data base

 

 

HEMIJSKI SASTAV BADEMA (PRUNUS DULCIS)

Badem se uzgajao od 3000. g. pre Hrista. Poreklom je  iz Kine.

Komponente

Koncentracija

Proteini, %

21,3

Lipidi, %

50,6

Ugljikohidrati, %

19,7

Vitamina E, mg

26

Riboflavin, mg

0,8

Niacin, mg

3,9

Tiaminv

0,24

Bakar, mg

1,1

Mangan, mg

2,5

Magnezijum, mg

275

Fosfor, mg

474

Cink, mg

3,4

Gvožđe, mg

4,3

Kalcijum, mg

248

 Uredio: MPG71

FLAVONOLI

Flavonoli predstavljaju najrasprostranjenije flavonoide u hrani . To su pigmenti žute boje. Glavni predstavnici ove grupe jedinjenja su kvercetin i kemferol, ali su poznati i morin, rutin, miricetin, izoramnetin, fisetin. U hrani je kvercetin zastupljen u intervalu od 6,0 (samonikla malina) do  486,0 (luk crni), a kemferol od 5,0 (jagoda ) do 211,0 mg/kg (kelj). Flavonoli su prisutni u glikozidnoj formi, povezani sa šećernom jedinicom, obično glukozom i ramnozom, ali mogu biti  zastupljeni i drugi šećeri (kao galaktoza, arabinoza, ksiloza).

Uredio: MPG71

HEMIJSKI SASTAV JABUKE

Plod jabuke

Komponenta 

Koncentracija (na 100 g)

Ukupna suva materija, %

13,9-21,3

Rastvorljiva suva materija, %

11,0-15,5

Šećer, %

9.53-12,34

Proteini, %

2,21-5,22

Ukupne kiseline, %

0,127-0,345

Vitamin C, mg

7,19-8,0

Ukupne mineralne materije, %

1,63-2,8

Izvor: Campenau i sar., Chemical Composition of the Fruits of Several Apple Cultivars Growth as Biological Crop,  Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37 (2) 2009, 161-164

Uredio: MPG71

PROSEČAN HEMIJSKI SASTAV ŠLJIVE

Komponenta

Koncentracija (na 100 g)

Suva materija, %

14,5-20,2

Rastvorljiva suva materija, %

13,2-18,5

Lipidi, %

0,2-0,4

Ukupni šeceri, %

8,3-11,9

Glukoza,%

3,4-5,6

Fruktoza, %

0,9-2,8

Saharoza, %

3,4-4,5

Ukupna kiselost, %

0,5-0,9

Pektinske materije %

0,4-0,8

Celuloza, %

1,5-2,3

Vitamin C, mg

5,5-7,3

Kalcijum, mg

15

Kalijum, mg

221

Magnezijum, mg

10

Antocijani , mg

5,4-7,2

Podaci prema vlastitim istraživanjima

Autor: MPG71

SADRŽAJ MINERALNIH MATERIJA U JEČMU

                                                             Ječam: Photo Wikimedia

Element

Koncentracija  (u % od RDA*  na 100 g)

Kalijum

13

Mangan

95

Selen

69

Fosfor

38

Magnezijum

36

Cink

29

Gvožđe

28

*  RDA (Recommended Dietary Allowances) su preporučene

dnevne količine mikronutrijenata (vitamina i minerala) u

zavisnosti od uzrasta, pola i stanja (laktacija ili trudnoća)

pojedine osobe.

Uredio: MPG71

HEMIJSKI SASTAV SEMENA I ULJA BUNDEVE (CUCURBITA PEPO L)

Komponenta

Koncentracija

Voda, %

5,2

Ulje, %

41,6

Proteini, %

25,4

Ugljikohidrati, %

25,2

Ukupni pepeo, %

2,5

Celuloza, %

5,3

Ukupna fenolna jedinjenja, mg/kg *

66,27

Ukupni tokoferol, mg/kg **

882,65

Ukupni steroli, %

1,86

Voskovi, %

1,58

Linolna kiselina, %

39,84

Oleinska kiselina, %

38,42

Palmitinska kiselina,%

10,68

Stearinska kiselina

8,67

*mg galne kiseline / kg ulja; **mg α-tocopherol/kg ulje

Uredio: MPG71

Nutritional Composition of the Edible Portion of the Radish (Raphanus sativus var. sativus)

 

Nutritional Composition Radish

Nutrient Quantity in 100 g
of edible portion
Energy, kcal

16

Carbohydrates (by diff.), g

3.40

· Dextrose, g

1.05

· Fructose, g

0.75

· Total fiber, g

1.60

Fats
· Saturated

0.032

· Monounsaturated

0.017

· Polyunsaturated

0.048

Proteins, g

0.68

Vitamins
· Vitamin A, UI

7

· Vitamin C, mg

14.800

· Thiamin, mg

0.012

· Riboflavin, mg

0.039

· Niacin, mg

0.254

· Pantothenic acid, mg

0.165

· Vitamin B6, mg

0.071

· Folate, mg

0.025

· Vitamin K, µg

1.3

Beta-carotene, µg

4

Lutein + zeaxanthin, µg

10

Minerals
· Potassium, mg

233

· Sodium, mg

39

· Calcium, mg

25

· Phosphorus, mg

20

· Magnesium, mg

10

· Iron, mg

0.34

· Zinc, mg

0.28

· Copper, mg

0.05

· Manganese, µg

69

· Fluoride, µg

6

· Selenium, µg

0.6

 Uredio: MPG71