Hemijski sastav, svojstva i energetska vrednost kozjeg i kravljeg mleka

Parametar

Mleko

Kozje

Kravlje

Suva materija, %

11,94

12,89

Mlečna mast, %

3,60

4,10

Proteini, %

3,10

3,38

Laktoza , %

4,60

4,60

Pepeo, %

0,77

0,79

Gustoća, g/L

1030,10

1029,40

pH-vrednost

6,72

6,68

Ukupna kiselost, °SH

6,80

6,70

Slobodne masne kiseline, mg/L

8,10

7,50

Energetska vrednost, KJ/100 mL

293,10

288,90

Holesterol, mg/100g

10,00

13,00

Izvor: R. Božanić i sur.: Kozje mlijeko: karakteristike i mogućnosti,

Mljekarstvo, 52 (3) 207-237, 2002.

Uredio: MPG71

HEMIJSKI SASTAV BADEMA (PRUNUS DULCIS)

Badem se uzgajao od 3000. g. pre Hrista. Poreklom je  iz Kine.

Komponente

Koncentracija

Proteini, %

21,3

Lipidi, %

50,6

Ugljikohidrati, %

19,7

Vitamina E, mg

26

Riboflavin, mg

0,8

Niacin, mg

3,9

Tiaminv

0,24

Bakar, mg

1,1

Mangan, mg

2,5

Magnezijum, mg

275

Fosfor, mg

474

Cink, mg

3,4

Gvožđe, mg

4,3

Kalcijum, mg

248

 Uredio: MPG71

HEMIJSKI SASTAV JABUKE

Plod jabuke

Komponenta 

Koncentracija (na 100 g)

Ukupna suva materija, %

13,9-21,3

Rastvorljiva suva materija, %

11,0-15,5

Šećer, %

9.53-12,34

Proteini, %

2,21-5,22

Ukupne kiseline, %

0,127-0,345

Vitamin C, mg

7,19-8,0

Ukupne mineralne materije, %

1,63-2,8

Izvor: Campenau i sar., Chemical Composition of the Fruits of Several Apple Cultivars Growth as Biological Crop,  Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37 (2) 2009, 161-164

Uredio: MPG71

PROSEČAN HEMIJSKI SASTAV ŠLJIVE

Komponenta

Koncentracija (na 100 g)

Suva materija, %

14,5-20,2

Rastvorljiva suva materija, %

13,2-18,5

Lipidi, %

0,2-0,4

Ukupni šeceri, %

8,3-11,9

Glukoza,%

3,4-5,6

Fruktoza, %

0,9-2,8

Saharoza, %

3,4-4,5

Ukupna kiselost, %

0,5-0,9

Pektinske materije %

0,4-0,8

Celuloza, %

1,5-2,3

Vitamin C, mg

5,5-7,3

Kalcijum, mg

15

Kalijum, mg

221

Magnezijum, mg

10

Antocijani , mg

5,4-7,2

Podaci prema vlastitim istraživanjima

Autor: MPG71

HEMIJSKI SASTAV SEMENA I ULJA BUNDEVE (CUCURBITA PEPO L)

Komponenta

Koncentracija

Voda, %

5,2

Ulje, %

41,6

Proteini, %

25,4

Ugljikohidrati, %

25,2

Ukupni pepeo, %

2,5

Celuloza, %

5,3

Ukupna fenolna jedinjenja, mg/kg *

66,27

Ukupni tokoferol, mg/kg **

882,65

Ukupni steroli, %

1,86

Voskovi, %

1,58

Linolna kiselina, %

39,84

Oleinska kiselina, %

38,42

Palmitinska kiselina,%

10,68

Stearinska kiselina

8,67

*mg galne kiseline / kg ulja; **mg α-tocopherol/kg ulje

Uredio: MPG71

LEKOVITA MOĆ MANGOSTINA (Garcinia Mangostana L)

Mangostin ima veoma efikasno delovanje na zdravlje. Decenijama  su stanovnici u  južnoj Aziji lečili mnoge bolesti  mangostinom i to: gljivične, virusne, parazitske i bakterijske infekcije, upale, bolove, kožne poremećaje i probleme probavnog sistema.

Savremena  medicina je počela  proučavati hemijski sastav mangostina sa ciljem utvrđivanja sastojaka, koji  pozitivno deluju na zdravlje čoveka. U poslednje dve decnije utvrđeno je da su najvažniji sledeći sastojci ovoga prvoklasnog voća:

  1. Katekini
  2. Polisaharidi
  3. Vitamini
  4. Minerali
  5. Ksantoni    

Utvrđeno je da su ksantoni, polifenolna jedinjenja, zaslužni za pozitivan uticaj na zdravstveno stanje čoveka. Ksantoni su sastojci, koji čine mangostin tako nutritivno i medicinski vrednim voćem.

Autor: MPG71

HEMIJSKI SASTAV ZELENE KAFE

Komponenta

Arabika

%

Robusta

%

Kofein

1,0-1,5

3,0-4,5

Trigonelin

1,0

0,75

Aminokiseline

2,0

2,5

Mineralne materije

3,0-4,0

4,0-5,0

Ukupni  šećer

50-55

35-45

Lipidi

10-20

10-15

Niacin

0,5

0,5

Ostalo

20-30

25-45

Izvor

Fúlvio R. Mendes, E. A. Carlini, Dopaminergic action of an extract of green coffee beans (Coffea arabica), http://www.harald-g-schweim.de/11-Mendes.pdf

Uredio:MPG71


 

 

 


INDIJANSKA BANANA – PAWPAW (ASIMINA TRILOBA L) – HEMIJSKI SASTAV

Hemijski sastav indijanske banane-Pawpaw

(Asimina triloba L) na 100 g

Sastav

Količina

Energija, cal

80

Proteini, g

1,2

Ukupne masti, g

1,2

Ugljikohidrati, g

18,8

Dijetalna vlakna, g

2

Vitamin C, mg

18,3

Tiamin, mg

0,01

Riboflavin, mg

0,09

Niacin, mg

1,1

Kalijum, mg

345

Kalcijum, mg

63

Fosfor, mg

47

Magnezijum, mg

113

Gvožđe, mg

7

Cink, mg

0,9

Bakar, mg

0,5

Mangan, mg

2,6

Histidin, mg

21

Izoleucin, mg

70

Leucin, mg

81

Lizin, mg

60

Metionin, mg

15

Cistin, mg

4

Fenilalanin, mg

51

Tirozin, mg

25

Treonin, mg

46

Triptofan, mg

9

Valin, mg

58

Izvor

http://www.exotic-king.com/asimina.html

Uredio: MPG71

VANILA (VANILLA PLANIFOLIA L) – HEMIJSKI SASTAV EKSTRAKTA

Vanila

Vanila

Hemijski sastav ekstrakta vanile*(Vanilla

planifolia L) na 100 g

Komponenta

Koncentracija

Suva materija, g

47,4

Proteini, g

0,6

Ugljikohidrati , g

12,6

Šećeri, g

12,6

Lipidi, g

0,6

Pepeo, g

0,3

Kalijum, mg

148,0

Magnezijum, mg

12,0

Kalcijum, mg

11,0

Natrijum, mg

9,0

Gvožđe, mg

0,1

Mangan, mg

0,2

Cink, mg

0,1

Bakar, mg

0,1

Niacin, mg

0,4

Riboflavin, mg

0,1

Izvori
1.  USDA National Nutrient Database ,  2005;
2.  http://www.all-creatures.org.

*-35% etanolni ektrakt

Uredio: MPG71