ISO AND THE CONSUMER

Why are standards important to consumers?Have you ever wondered why you can use your bank card anywhere in the world?
Or noticed that your baby’s toy has no sharp edges?

potrosaci_1383130696_670x0It is because they comply with standards – technical specifications codified into voluntary agreements.

Standards often define the characteristics of products and services. They are developed in an open process, reflecting the views of many stakeholders including technical experts, government representatives and consumers. The more active consumers are in developing standards, the more likely it is that products and services meet their needs – a win-win situation for both the consumer and manufacturers or service providers.

International Standards also help support basic consumer rights, such as the right to safety and the right to be informed, which have their origins in former US president John F. Kennedy’s declaration in 1962. More information can be found on the website of the international consumer association, Consumers International.

Standards also help support basic consumer protection (enshrined in the United Nations Guidelines for Consumer Protection) by helping to raise levels of quality, safety, reliability, efficiency and interchangeability.

Source: http://www.iso.org/iso/home.html

ISO 20121 – SUSTAINABLE EVENTS

Events take a heavy toll on our resources, society and the environment. They can generate significant waste, put a strain on local resources like water or energy, or even ignite tensions in local communities. With ISO 20121 you can make your event sustainable, no matter its type or size.

4462_zivotna sredina

How does it work?

ISO 20121 offers guidance and best practice to help you manage your event and control its social, economic and environmental impact. Every action counts, from relying on tap water instead of plastic bottles to encouraging use of public transport. You might find that it also helps you cut unnecessary costs.

ISO 20121’s flexible approach means that it can be used for all types of events, from music festivals to school outings.

The standard has been developed with input from many different stakeholders, including representatives from the event industry, to make it practical and useful. It addresses all stages of an events’ supply chain, and includes monitoring and measuring guidelines.

Who is it for ?

If you are involved in the event industry in any way, this standard is for you. ISO 20121 has been successfully used for all types of events, from music festivals to school outings.

Source: http://www.iso.org/iso/home.html

ISO AND THE CONSUMER

Why are standards important to consumers?
Have you ever wondered why you can use your bank card anywhere in the world?
Or noticed that your baby’s toy has no sharp edges?

It is because they comply with standards – technical specifications codified into voluntary agreements.

Standards often define the characteristics of products and services. They are developed in an open process, reflecting the views of many stakeholders including technical experts, government representatives and consumers. The more active consumers are in developing standards, the more likely it is that products and services meet their needs – a win-win situation for both the consumer and manufacturers or service providers.

potrosaci

International Standards also help support basic consumer rights, such as the right to safety and the right to be informed.

Standards also help support basic consumer protection (enshrined in the United Nations Guidelines for Consumer Protection) by helping to raise levels of quality, safety, reliability, efficiency and interchangeability.

Source; http://www.iso.org/iso/home/about/iso-and-the-consumer.htm

ZAŠTITA POVERLJIVIH INFORMACIJA

Danas, u velikoj meri, biznis zavisi od informacionih tehnologija, komunikacija putem mreža,

kao i bežičnih i mobilnih komunikacija. Obavljanje poslova putem interneta, podugovaranje i korišćenje usluga treće strane postaju sve češći vidovi savremenog poslovanja. Lanac snabdevanja postaje sve složeniji, a mogućnost kompjuterskih prevara dovodi do povećanja rizika u svim oblastima poslovanja.

Bezbednosti i čuvanje informacija je od suštinskog značaja za današnje poslovne sisteme. U uslovima visoke konkurentnosti, pravovremena i prava informacija je novac, opstanak i prestiž na tržištu.

informacije

Savremeni državni i privredni subjekti sve više zavise od informatičke i komunikacione infrastrukture. To omogućava protok velike količine informacija između subjekata, ali ujedno izlaže informacije i informacione sisteme brojnim pretnjama. Pojam bezbedosti informacija ne odnosi se isključivo na tehničke mere zaštite (lozinke, kripto, prava pristupa i sl.), već podrazumeva i administrativne (sigurnosne politike, pravilnike, procedure) kao i fizičke (video nadzor, zaštita prostorija, fizička kontrola pristupa itd.). Gubljenje samo jedne važne informacije može dovesti do delimičnog ili potpunog gubitka profita, može da nanese nenadoknadivu štetu ugledu kompanije. Kako bi informacioni sistem bio zaštićen na pravi način, potrebno je uspešno uskladiti, implementirati i nadzirati sve potrebne mere zaštite.

Svesni činjenice „preuzimanja“ informacija i znanja kroz nelegalne tokove, ISO organizacija je usvojila seriju standarda ISO 27000, koji generalno ukazuju na to šta organizacije treba da urade da bi zaštitile svoje poverljive informacije. Ostavlja se sloboda organizacijama kako da zadovolje standardima definisane zahteve u skladu sa svojom veličinom, delatnošću, potrebama, stepenom tehnološkog razvoja.

 

 

ISO AND THE CONSUMER

Why are standards important to consumers? Have you ever wondered why you can use your bank card anywhere in the world? Or noticed that your baby’s toy has no sharp edges?

It is because they comply with standards – technical specifications codified into voluntary agreements.

Standards often define the characteristics of products and services. They are developed in an open process, reflecting the views of many stakeholders including technical experts, government representatives and consumers. The more active consumers are in developing standards, the more likely it is that products and services meet their needs – a win-win situation for both the consumer and manufacturers or service providers.

International Standards also help support basic consumer rights, such as the right to safety and the right to be informed.

 

ISO 3790:2008 – ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA

ISO 13790:2008 daje proračun metoda za procenu godišnje potrošnje energije za grejanje prostora i hlađenje stambenih ili ne-stambenih zgrada ili njihovih delova.

Ova metoda uključuje obračun:

  • transfera toplote u zgradi  kad se zagreva ili hladi;
  • doprinos solarne toplote na stanje toplote zgrade;
  • godišnje potrebe za energijom za grejanje i hlađenje, održavanje određene zadate temperature u zgradi (latentna toplota nije uključena);
  • godišnje korišćenje energije za grejanje i hlađenje zgrade.

ISO 13790:2008 je razvijen za objekte koji se koriste zatoplotni komfor ljudi, ali se može koristiti i za druge vrste građevinskih i drugih oblika (npr. industrijske, poljoprivredne, bazene i sl).

Korišćenje energije usled vlaženja obračunava se na bazi relevantnog standarda o energetskoj efikasnosti sistema za ventilaciju, kao što je navedeno u Aneksu.

ISO 13790:2008 se primenjuje za zgrade u fazi projektovanja i za postojeće objekte.

Istovetan je SRPS EN ISO 13790:2010.

ISO STANDARDI PO SEKTORIMA

Većina standarda su usko specijalizovani za određeni proizvod, materijal ili proces.

Sektor

Oznaka standarda

Automobilska industrija

ISO/TS 16949:2002

Obrazovanje

IWA 2:2007

Energija

PC 242, ISO 50001

Bezbednost hrane

ISO 22000:2005

Bezbednost informacija

ISO/IEC 27001:2005

Briga o zdravlju

IWA 1:2005

Lokalna uprava

IWA 4:2009

Medicinska sredstva

ISO 13485:2003

Benzin i gas

ISO/TS 29001:2007

Reciklaža brodova

ISO 30000:2009

Bezbednost lanaca snabdevanja

ISO 28000:2007

 Uredio: MPG71

GENERIČKI STANDARDI

ISO 9001 i ISO 14001  su generički standardi upravljanja sistemima. To znači da se isti standard može primeniti:

  • na bilo koju aktivnost;
  • na malu i veliku organizaciju bez obzira na proizvod ili uslugu;
  • na državnu i privatnu organizaciju;
  • u bilo kom sektoru.

ISO 9001 sadrži niz generičkih zahteva za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom, a ISO 14001 za upravljanje životnom sredinom.

Uredio: MPG71

ISO STANDARDI

ISO je nevladina organizacija, koja donosi standarde, ali  ne nameće ni jednoj državi implementaciju standarda. Države same odlučuju da li će usvojiti donese  ISO standarde – u zdravstvu, oblasti bezbednosti i uticaja na životnu sredinu – kao zakonski obavezne ili da se na njih pozivaju u propisima. ISO standardi su, znači, dobrovoljni, ali oni nastaju kao odgovor na  zahteve tržišta, odnosno razvijaju se prema potrebama tržišta.

Na izradi i donošenju ISO standarda intenzivno rade eksperti iz sektora industrije, tehnike i poslovanja.  ISO standardi se periodično pregledaju (najmanje jednom u pet godina) i tada se odlučuje da li će biti  izmenjeni i dopunjeni ili ukinuti.

ISO standardi su tehnički sporazumi. Oni  obezbeđuju okvir za kompatibilnost tehnologije globalno. Oni su dizajnirani da budu korisni bilo gde u svetu.

Uredio: MPG71