PROIZVODNJA LEKOVITOG, AROMATIČNOG I ZAČINSKOG BILJA U SRBIJI

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku zasejane površine pod lekovitim i aromatičnim biljem (LAB) u periodu od 2002. – 2006. godine imaju tendenciju pada, sa 1.832 ha u 2002. godini na 1.211 ha u  2006. godini. Od 2007. do 2009.godine površine pod LAB se povećavaju, da bi u 2012.godini došlo do pada i površine pod LAB  su iznosile svega1.337 ha.

 

cvet-gaveza

Proizvodnja lekovitog, aromatičnog

i začinskog bilja u Srbiji

Godina Zasejane pov ršine

(ha)

2002          1.832
2006          1.211
2012          1.337

KVALITET HRANE ZAVISI OD TRŽIŠTA NA KOME SE PRODAJE

Slovačka asocijacija potrošača utvrdila je da isti proizvodi koje velike međunarodne kompanije prodaju u različitim zemljama nisu jednakog kvaliteta, i o tome obavijestilo evropskog komesara za zaštitu potrošača Džona Dalija. Testiranjem šest proizvoda, od coca-cole, preko kafe do začina, samo jedan je bio jednakog kvaliteta gde god da je kupljen – čokolada Milka.

Nižeg kvaliteta su uglavnom bili proizvodi namijenjeni novim zemljama članicama EU. Ni u jednom slučaju se nije desilo da su lošijeg kvaliteta bili proizvodi namijenjeni nekom od najrazvijenijih tržišta EU, poput nemačkog ili austrijskog”, izjavio je predsednik slovačke asocijacije Miloš Lauk.

Preneto sa: Izazovi poljoprivrede

VANILA (VANILLA PLANIFOLIA L) – HEMIJSKI SASTAV EKSTRAKTA

Vanila

Vanila

Hemijski sastav ekstrakta vanile*(Vanilla

planifolia L) na 100 g

Komponenta

Koncentracija

Suva materija, g

47,4

Proteini, g

0,6

Ugljikohidrati , g

12,6

Šećeri, g

12,6

Lipidi, g

0,6

Pepeo, g

0,3

Kalijum, mg

148,0

Magnezijum, mg

12,0

Kalcijum, mg

11,0

Natrijum, mg

9,0

Gvožđe, mg

0,1

Mangan, mg

0,2

Cink, mg

0,1

Bakar, mg

0,1

Niacin, mg

0,4

Riboflavin, mg

0,1

Izvori
1.  USDA National Nutrient Database ,  2005;
2.  http://www.all-creatures.org.

*-35% etanolni ektrakt

Uredio: MPG71

VANILA (VANILLA PLANIFOLIA L) – HEMIJSKI SASTAV

Hemijski  sastav vanile(Vanilla planifolia L)

na 100 g

Komponenta

Koncentracija

Suva materija, g

69,1-74,1

Proteini, g

2,6-4,9

Ugljikohidrati, g

7,1-30,0

Lipidi, g

4,7-15,0

Celuloza, g

15,3-30,0

Pepeo, g

4,5-6,0

Vanilin, g

1,5-3,8

Kalcijum, g

19,7

Kalijum,  g

16,2

Natrijum, g

6,7

Fosfor, g

9,5

Gvožđe, g

0,3

Izvori

1. Lawless Julia, The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils (Rockport, MA) Element Books, 1995), 233

2. naturalhealthcrafters.com

Uredio: MPG71

TIMIJAN (THYMUS VULGARIS L) – ETERIČNO ULJE

Timjan

Timjan

Sastav eteričnog ulja  timijana (Thymus vulgaris L)

Komponenta

Koncentracija

%

Timol

45 – 48

p-cimen

18,5 – 21,4

γ-terpinen

16,5

1,8-cineol

3,6 – 15,3

β-kariofilen

1,3 – 7,8

α-pinen

0,5 – 5,7

Terpinolen

1,8 – 5,6

Karvakrol

2,5 – 3,5

Mircen

2,4

α-terpinen

1,8

limonen

0,8

Izvor

1.  naturalhealthcrafters.com

Uredio: MPG71

TIMIJAN (THYMUS VULGARIS L) – HEMIJSKI SASTAV SUVOG LIŠĆA

Hemijski sastav suvog lišća timijana

(Thymus vulgaris L) na 100 g

Komponenta

Koncentracija

Suva materija, g

92,2

Proteini, g

9,1

Ugljikohidrati, g

63,9

Lipidi, g

7,4

Celuloza, g

18,6

Pepeo, g

11,7

Kalcijum, mg

1890

Fosfor, mg

201

Gvožđe, mg

123,6

Magnezijum, mg

220

Natrijum, mg

55

Kalijum,mg

814

Cink, mg

6,2

Vitamin A, mg

3800

Tiamin, mg

0,5

Riboflavin, mg

0,4

Niacin, mg

4,9

Izvor

1.   http://www.pfaf.org

Uredio: MPG71