UMIRUĆA ZVEZDA ŠALJE SVETLUCAVI OBLAK U OBLIKU ŽENSKIH USANA

Zvezda oznake V385 je 35 puta veća od našeg Sunca. Na udaljenosti je od 16 hiljada svetlosnih godina u sazvežđu Kobilice (Carina). Iz svoga nuklearnog jezgra izbacuje crvenkaste, svetlucave kolute sačinjene od jezgra težih atoma. Američki svemirski opservatorij WISE je snimio interesantnu pojavu- oblak u obliku ženskih usana.

Svetla tačka u središtu toga oblaka je zvezda zatečena „na delu“. Pripada vrsti Wolf-Rayet kod kojih su nuklearni procesi u jezgru mnogo intenzivniji nego oni koji se odvijaju u Suncu. Te vrele zvezde stare brže i vrlo nasilno otpuhuju energetske viškove. Smtra se da su to, najvjerojatnije, jezgra kiseonika,  koja zasvetle kada iz međuzvezdanoga prostora privuku elektrone.

Uredio: MPG71

ŽALFIJA (SALVIA OFFICINALIS L) – HEMIJSKI SASTAV

Žalfija

Žalfija

Hemijski  sastav  žalfije (Salvia officinalis L)

na 100 g

Komponenta

Koncentracija

Suva materija,g

90,9

Proteini, g

10,2

Ugljikohidrati, g

46,3

Celuloza, g

16,0

Pepeo , g

12,1

Kalcijum, mg

180

Gvožđe, mg

184

Magnesijum, mg

126

Cink, mg

32

Bakar, mg

69

Vitamin C, mg

39,8

Niacin, mg

5,7

Tiamin, mg

0,8

Riboflavin, mg

0,3

Vitamin A, IU

2395

Izvori

1. Amr S, Đorđević, S, The investigation of the Quality of  Sage (Salvia officinalis L) originating from Jordan, Working and Living Environmental Protection Vol. 1, No 5, 2000, pp. 103- 108

2. http://www.kfunigraz.ac.at

Uredio: MPG71

VANILA (VANILLA PLANIFOLIA L) – HEMIJSKI SASTAV EKSTRAKTA

Vanila

Vanila

Hemijski sastav ekstrakta vanile*(Vanilla

planifolia L) na 100 g

Komponenta

Koncentracija

Suva materija, g

47,4

Proteini, g

0,6

Ugljikohidrati , g

12,6

Šećeri, g

12,6

Lipidi, g

0,6

Pepeo, g

0,3

Kalijum, mg

148,0

Magnezijum, mg

12,0

Kalcijum, mg

11,0

Natrijum, mg

9,0

Gvožđe, mg

0,1

Mangan, mg

0,2

Cink, mg

0,1

Bakar, mg

0,1

Niacin, mg

0,4

Riboflavin, mg

0,1

Izvori
1.  USDA National Nutrient Database ,  2005;
2.  http://www.all-creatures.org.

*-35% etanolni ektrakt

Uredio: MPG71

VANILA (VANILLA PLANIFOLIA L) – HEMIJSKI SASTAV

Hemijski  sastav vanile(Vanilla planifolia L)

na 100 g

Komponenta

Koncentracija

Suva materija, g

69,1-74,1

Proteini, g

2,6-4,9

Ugljikohidrati, g

7,1-30,0

Lipidi, g

4,7-15,0

Celuloza, g

15,3-30,0

Pepeo, g

4,5-6,0

Vanilin, g

1,5-3,8

Kalcijum, g

19,7

Kalijum,  g

16,2

Natrijum, g

6,7

Fosfor, g

9,5

Gvožđe, g

0,3

Izvori

1. Lawless Julia, The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils (Rockport, MA) Element Books, 1995), 233

2. naturalhealthcrafters.com

Uredio: MPG71

TIMIJAN (THYMUS VULGARIS L) – ETERIČNO ULJE

Timjan

Timjan

Sastav eteričnog ulja  timijana (Thymus vulgaris L)

Komponenta

Koncentracija

%

Timol

45 – 48

p-cimen

18,5 – 21,4

γ-terpinen

16,5

1,8-cineol

3,6 – 15,3

β-kariofilen

1,3 – 7,8

α-pinen

0,5 – 5,7

Terpinolen

1,8 – 5,6

Karvakrol

2,5 – 3,5

Mircen

2,4

α-terpinen

1,8

limonen

0,8

Izvor

1.  naturalhealthcrafters.com

Uredio: MPG71

TIMIJAN (THYMUS VULGARIS L) – HEMIJSKI SASTAV SUVOG LIŠĆA

Hemijski sastav suvog lišća timijana

(Thymus vulgaris L) na 100 g

Komponenta

Koncentracija

Suva materija, g

92,2

Proteini, g

9,1

Ugljikohidrati, g

63,9

Lipidi, g

7,4

Celuloza, g

18,6

Pepeo, g

11,7

Kalcijum, mg

1890

Fosfor, mg

201

Gvožđe, mg

123,6

Magnezijum, mg

220

Natrijum, mg

55

Kalijum,mg

814

Cink, mg

6,2

Vitamin A, mg

3800

Tiamin, mg

0,5

Riboflavin, mg

0,4

Niacin, mg

4,9

Izvor

1.   http://www.pfaf.org

Uredio: MPG71

ŠAFRAN (CROCUS SATIVUS L) – HEMIJSKI SASTAV

Šafran

Šafran

Hemijski sastav šafrana (Crocus sativus L)

Komponenta

Koncentracija

%

Suva materija,

86-91,0

Rastvorljiva suva materija

53,0

Proteini

12,0

Lipidi

3,0-12

Eterično ulje

1,0

Pepeo

1-6

Pepeo rastvorljiv u HCl 0,5
Pektin 6,0
Celuloza

4,0-7,0

α-krocin

2,0

Ostali karotinoidi

1,0

Izvori

1.  Dharmananda, S. (2005), „Saffron: An Anti-Depressant Herb“, Institute for Traditional Medicine, http://www.itmonline.org/articles/saffron/saffron.htm, retrieved 2009-11-23

2. Goyns, M. H. (1999), Saffron, Taylor and Francis, ISBN 90-5702-394-6, http://books.google.com/?id=l-QJaUp31T4C, retrieved 2009-11-23

3.   www. en.wikipedia.org

Uredio: MPG71