ODANOST I PREVARA / DEVOTION AND FRAUD

LJUBAV

Meša Selimović

I zauvek sam ostao gladan ljubavi i pažnje:

niko me u životu nije mogao iznenaditi grubošču

i uvijek sam je očekivao,

a svako me mogao pridobiti pa i prevariti

pitomošću,

nježnošću,

prijateljstvom

pa i kad bih se prevario,

opet sam uvijek bio spreman da naletim na isti mamac.