VAŽNOST I VREDNOST SVETSKE BAŠTINE

Područja Svetske baštine dočaravaju raznolikost naše planete i postignuća njenih ljudi. Postoje mesta lepote i čuda; misterije i veličanstvenosti; sećanja i značenja. Ukratko, ona predstavljaju najbolje što Zemlja ima da ponudi. Egipatske piramide, veliki Kineski zid i Tadž Mahal su neki od najboljih primera kulturnih dostignuća čovečanstva. Veliki koralni greben, ostrva Galapagos i Nacionalni park Serendeti spadaju u najveća prirodna blaga sveta.

Ono što čini koncept Svetske baštine izvanrednim je njegova univerzalna primena. Mesta Svetske baštine pripadaju svim ljudima sveta, bez obzira na kojoj se teritoriji nalaze.

Lista Svetske baštine uključuje 911 dobara. Tu spada 704 lokaliteta kulturne baštine, 180 lokaliteta prirodne baštine i 27 mešovitih dobara, u 151-oj državi.

Da bi bila uključena na Listu Svetske baštine, dobra moraju imati izvanrednu univerzalnu vrednost i ispuniti bar jedan od deset kriterijuma odabira. Ti kriterijumi su objašnjeni u Operativnom vodiču za implementaciju Konvencije o Svetkoj baštini, koji je, pored samog teksta Konvencije, glavni alat za rad u oblasti Svetske baštine. Komitet za Svetsku baštinu redovno revidira ove kriterijume, nastojeći da oslika kako sam koncept Svetske baštine evoluira.

U tom pogledu, Komitet za Svetsku baštinu je odlučio da napravi listu „Svetske baštine u opasnosti“ u koju je do sada uključio 34 dobra. Na listi se mogu naći samo ona dobra koja su deo Svetske kulturne i prirodne baštine, a ugrožena su ozbiljnim i specifičnim opasnostima. U pitanju su pretnje nestanka zbog ubrzanog pogoršavanja stanja, velikih javnih ili privatnih projekata ili brze urbanizacije i razvoja turističkih projekata; uništavanja prouzrokovanih promenom namene ili vlasništva nad zemljištem; velikih promena nepoznatog uzroka; napuštanja zbog bilo kog razloga; izbijanja pretnje zbog oružanog sukoba; katastofa i kataklizmi; ozbiljnih požara, zemljotresa, klizišta, vulkanskih erupcija, promena nivoa vode, poplava i plimskih talasa. Komitet može, u slučaju hitne potrebe, bilo kada upisati bilo koje dobro na listu Svetske baštine u opasnosti i objaviti taj upis odmah.

Kako su ova mesta neka od najiskorišćenijih i najposećenijih svetskih turističkih atrakcija, Komitet za Svetsku baštinu i drugi zainteresovani globalni i lokalni akteri su primetili da loše vođeni turizam za njih može predstavljati veliku pretnju.

Preneto sa:   UNESCO – TEMA

Lepe su fotografije Tadž Mahala. Ja sam imala sreću da ga vidim i to je veličanstven doživljaj, skoro nestvaran. Toliko je prekrasan da mi je izgledalo da je ni na nebu, ni na zemlji. Biser u mašti i u stvarnosti (MPG71).

M’ZAB VALLEY

Tradicionalna ljudska staništa, nastala u X  veku su ostala netaknuta u M’Zab dolini. Jednostavna, funkcionalna i savršeno prilagođena okruženju arhitektura M’Zab je dizajniran za život u zajednici, uz poštovanje porodice.

Nalazi se na spisku mesta Svetske baštine u Africi.

Uredio: MPG71

DREVNA NASELJA SEVERNE SIRIJE

Oko 40 sela grupisanih u osam parkova nalazi se u severo-zapadnom delu Sirije. Ona  pruža ju izuzetno svedočanstvo o ruralnom životu krajem antike i tokom vizantijskog perioda.

Ova sela su napuštena  u periodu od VIII do X veka,  a datiraju iz perioda od I do VII veka. Ova naselja karakterišu izuzetno dobro očuvan pejzaž i arhitektonski

ostaci stanova, paganskih hramova, crkava, cisterni, javnih kupatila, itd.  Tragovi ilustruju hidraulične tehnike, zaštitne zidove i svedočanstvo su majstorstva stanovnika u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ova drevna naselja predstavljaju jednu od šest novih lokacija upisanih na listu svetske baštine UNESCO.

Autor: MPG71

CHINESE WALL

Kineski zid

Great Wall of China is the world’s tallest building, the longest wall in the world and the largest defensive structure. Debt is 2450 km, and stretches from the steppes of Central Asia to the Yellow Sea. High from 10 to 16 m.

It is believed that the Qin Shi Huang ‘started building the Great Wall in order to protect China from raids of barbarian tribes. It was built of earth, stone, brick and mortar rice, and its construction lasted intermittently until the seventeenth century. Along the walls were erected around the watchtower, and the top of the slopes are 4.5 m wide Great Wall of China is testimony to the knowledge and skills najmnogoljudnijeg peoples of the world.

People’s Republic of China has made Kinski wall under state protection 1961st year and has taken all necessary measures to protect these magnificent buildings from decay. Reconstruction was performed in the most Ba-da-ling, Song-Hai passing and passing Jia-ji.

Under the auspices of UNESCO 1987th The Great Wall of China was included in the list of world heritage.

Edited by: MPG71