HEMIJSKI SASTAV SOJE (GLYCINE MAX)

Komponenta

Koncentracija (na 100 g)

Proteini,%

36- 40

Ugljikohidrati,%

34

Ulje,%

15 – 23

Mineralne materije,%

3 – 6

Tiamin, mg

72,8*

Riboflavin, mg

72,5*

Folna kiselina, mg

93,8*

B6, mg

29*

Pantotenska kiselina, mg

15,9*

Niacin, mg

10,8*

* od preporučenih dnevnih potreba

Uredio: MPG71

STILBENI

Stilbeni su u biljkama efektna odbrana od gljivica. Poseban značaj stilbena je njihovo svojstvo da zadržavaju antifungalno delovanje i u organizmu čoveka. Oni su i snažni antioksidansi. Ispoljavaju antikancerogeni efekat (Bertelli i sar, 1998).

Najviše proučavano jedinjenje iz grupe stilbena je rasveratrol.  Naučnici intenzivno istražuju  uticaj rasveratrola na gene, kardiovaskuarni sistem, dojke, prostatu, materice  i imuni sistem.  Nedavne studije pokazuju da resveratrol održava zdrave živce i važne moždane funkcije.  Izvori ovoga polifenola su: grožđe, dudinje, kikiriki, soja, ali je identifikovan i u nekim vrstama lekovitog bilja.

Astringin je stilben zastupljen najčešće  u drvenastim biljkama, trans-ε-viniferin je dimer resveratrola, a pterostilben metoksilatni oblik resveratrola.

          Ukupni resveratrol u vinu i  soku od grožđa

Piće

Koncentracija (mg/l)

Belo vino

0,05-1,80

Vino roze

0,43-3,52

Crno vino

1,92-12,59

Sok od grožđa

1,14-8,69

Izvori

1.  Bertelli, A., Bertelli, A.A.E., Gozzini, A., Giovannini, L.: Plasma and tissue resveratrol concentrations and pharmacological activity,  Drugs Exp Clin Res 24, 133–138 (1998).

2.   lpi.oregonstate.edu/infocenter/phytochemicals/resveratrol/

Autor: MPG71