ŠUMSKI PLODOVI I LEKOVITO BILJE

Divlje biljne i životinjske vrste, tj. biljne vrste i njihovi delovi, gljive, kao i životinjske vrste, sakupljaju se, kao organski proizvodi, iz prirodnih staništa.

Sakupljanje divljih vrsta iz prirodnih staništa smatra se metodom organske proizvodnje ako je uspostavljena zaštitna zona pored puteva ili drugih izvora zagađenja, ukoliko se sakupljanje divljih vrsta vrši bez upotrebe alata i pribora koji može da ih ošteti, pri sakupljanje divljih vrsta vodi računa o zaštiti retkih, proređenih, endemičkih ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i nezaštićenih biljnih vrsta i ako se skladištenje i prevoz divljih vrsta vrši u skladu sa posebnim propisom o pakovanju, skladištenju i prevozu organskih proizvoda.

bilje1

Ukoliko dođe do kontaminacije materijama ili organizmima, odnosno proizvodom koji nije dozvoljen za upotrebu u organskoj proizvodnji, sakupljene vrste ne mogu se smatrati organskim proizvodom.
Sakupljanje divljih biljnih i životinjskih vrsta propisane su  Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje.

Izvor: http://www.serbiaorganica.info/organska-poljoprivreda/sumski-plodovi-lekovito-bilje/

PROIZVODNJA LEKOVITOG, AROMATIČNOG I ZAČINSKOG BILJA U SRBIJI

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku zasejane površine pod lekovitim i aromatičnim biljem (LAB) u periodu od 2002. – 2006. godine imaju tendenciju pada, sa 1.832 ha u 2002. godini na 1.211 ha u  2006. godini. Od 2007. do 2009.godine površine pod LAB se povećavaju, da bi u 2012.godini došlo do pada i površine pod LAB  su iznosile svega1.337 ha.

 

cvet-gaveza

Proizvodnja lekovitog, aromatičnog

i začinskog bilja u Srbiji

Godina Zasejane pov ršine

(ha)

2002          1.832
2006          1.211
2012          1.337

ZABRANA PRODAJE LEKOVITOG BILJA, PRIRODNIH LEKOVA I MEDA…

EU zabranjuje i Srbiji prodaju lekovitog bilja, prirodnih lekova i meda!!!

čajLekovito bilje, vitamini, minerali, dodaci prehrani, tradicionalni prirodni lekovi i čajevi od kraja aprila ne mogu se više koristiti u EU ukoliko nemaju sertifikat koji košta oko 100.000 evra! I Srbija je potpisnica kodeksa koji sve ovo zabranjuje!!!

Početkom aprila, u zemljama članicama Evropske unije ne smeju se prodavati lekovito bilje i prirodni lekovi na bazi trava, što uključuje i čajeve. Naime, na snagu je stupio novi zakon koji propisuje da se prirodni lekovi od bilja pre prodaje moraju istraživati nekoliko godina, a sertifikat bez koga se ne može ući na tržište Europske unije košta 100.000 eura! Sve ovo veoma brzo pogodiće i Srbiju!!!

Ono što je posebno važno jeste da će se ove zabrane morati držati i mnoge zemlje koje nisu članice Evropske unije, a odnosi se na države potpisnice Kodeksa alimentarijusa. To znači da će te države na svojoj teritoriji zabraniti rad travarima i prodaju njihovih preparata uključujući i čajeve!

Pročitajte više kao i komentare na: http://tamoiovde.wordpress.com/2013/05/07/zabrana-prodaje-lekovitog-bilja-prirodnih-lekova-i-meda/

LEKOVITO, AROMATIČNO I ZAČINKO BILJE 2011. U SRBIJI – Struktura površina i spoljnotrgovinska razmena

Zasejane površine pod lekovitim, aromatičnim i začinskim biljem u periodu od 2001 – 2006. godine imaju tendenciju pada, sa 1.832 ha u 2002. godini na 1.211 ha u 2006. godini. Od 2007. do 2009.godine površine pod  ovim biljem se povećavaju, a u 2011.godini došlo je do pada površina pod lekovitim, aromatičnim i začinskim biljem i iznosile su 1.419 ha.

 Površine pod lekovitim, aromatičnim i začinskim

biljem u periodu 2001.– 2011. godina ( ha)

Izvor podataka: RZS

Ukupna spoljnotrgovinska razmena lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u 2011. godini ostvarena je u  vrednosti od 25,7 mil. USD; izvoz ovih proizvoda je iznosio 19,8 mil.USD, a uvoz 5,9 mil.USD. U poređenju s 2010. godinom vrednost izvoza lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja je povećana za 4,2%, dok je vrednost uvoza smanjena za 10,2%. Stoga je ostvareno povećanje spoljnotrgovinskog suficita za 1,4% i iznosio je 13,9 mil.USD.

STILBENI

Stilbeni su u biljkama efektna odbrana od gljivica. Poseban značaj stilbena je njihovo svojstvo da zadržavaju antifungalno delovanje i u organizmu čoveka. Oni su i snažni antioksidansi. Ispoljavaju antikancerogeni efekat (Bertelli i sar, 1998).

Najviše proučavano jedinjenje iz grupe stilbena je rasveratrol.  Naučnici intenzivno istražuju  uticaj rasveratrola na gene, kardiovaskuarni sistem, dojke, prostatu, materice  i imuni sistem.  Nedavne studije pokazuju da resveratrol održava zdrave živce i važne moždane funkcije.  Izvori ovoga polifenola su: grožđe, dudinje, kikiriki, soja, ali je identifikovan i u nekim vrstama lekovitog bilja.

Astringin je stilben zastupljen najčešće  u drvenastim biljkama, trans-ε-viniferin je dimer resveratrola, a pterostilben metoksilatni oblik resveratrola.

          Ukupni resveratrol u vinu i  soku od grožđa

Piće

Koncentracija (mg/l)

Belo vino

0,05-1,80

Vino roze

0,43-3,52

Crno vino

1,92-12,59

Sok od grožđa

1,14-8,69

Izvori

1.  Bertelli, A., Bertelli, A.A.E., Gozzini, A., Giovannini, L.: Plasma and tissue resveratrol concentrations and pharmacological activity,  Drugs Exp Clin Res 24, 133–138 (1998).

2.   lpi.oregonstate.edu/infocenter/phytochemicals/resveratrol/

Autor: MPG71