FLAVONOLI

Flavonoli predstavljaju najrasprostranjenije flavonoide u hrani . To su pigmenti žute boje. Glavni predstavnici ove grupe jedinjenja su kvercetin i kemferol, ali su poznati i morin, rutin, miricetin, izoramnetin, fisetin. U hrani je kvercetin zastupljen u intervalu od 6,0 (samonikla malina) do  486,0 (luk crni), a kemferol od 5,0 (jagoda ) do 211,0 mg/kg (kelj). Flavonoli su prisutni u glikozidnoj formi, povezani sa šećernom jedinicom, obično glukozom i ramnozom, ali mogu biti  zastupljeni i drugi šećeri (kao galaktoza, arabinoza, ksiloza).

Uredio: MPG71

SADRŽAJ UKUPNIH FLAVONOLA U POJEDINIM VRSTAMA VOĆA

Voće

Koncentracija (mg/1kg)

Crna ribizla (Ribes nigrum Öjebyn)

115

Zelena ribizla (Ribes nigrum Vertti)

32

Crvena ribizla (Ribes × pallidum Red Dutch)

9

Bela ribizla (Ribes x pallidum White Dutch)

7

Ogrozd žuti (Ribes uva-crispa)

34

Ogrozd cveni (Ribes uva-crispa)

41

Borovnica močvarna  (Vaccinium uliginosum -wild)

184

Crvena ribizla (Vaccinium vitis-idaea -wild)

74, 146

Brusnica  (Vaccinium oxycoccos -wild)

157, 263

Borovnica  (Vaccinium myrtillus -wild)

43, 51

Borovnica severna (Vaccinium corymbosum Northblue)

40

Jagoda  (Fragaria × ananassa Senga Sengana)

15

Jagoda Jonsok  (Fragaria × ananassa Jonsok)

12

Aronija (Aronia mitschurinii Viking)

89

Oskoruša (Sorbus aucuparia -wild)

63

Oskoruša slatka (Grataegosorbus mitschurinii Granatnaja)

85

Malina (Rubus idaeus Ottawa)

8

Malina Muskoka  (Rubus idaeus Muskoka)

8

Malina divlja (Rubus idaeus-wild)

6

Močvarna malina (Rubus chamaemorus-wild)

6, 6

Kupina Severna (Rubus arcticus Pima and Mespi)

31

Izvor
1.    Hakkinen SH, Karenlampi SO, Heinonen IM, Mykkanen HM,  Torronen AR., Content of the flavonols quercetin, myricetin, and   kaempferol in 25 edible berries, J Agric Food Chem 1999, (6):2274-9.

Autor: MPG71