ПРЕДНОСТИ УДРУЖИВАЊА ПРОИЗВОЂАЧA

 

Произвођачи су упознати с предностима удруживања. Oни  знају да неке своје интересе могу остварити много брже преко удружених група. Најчешће предности, које произвођачи наводе и због којих се одлучују за удруживање, су следеће:

 • Могу да набаве веће количине репроматеријала по нижим ценама и повољнијим условима;
 • Поузданија је набавка и евентуални утицај на квалитет и асортиман понуде репроматеријала;
 • Имају бољу позицију код преговарања са купцима  и продавцима;
 • Боље су информисани о стању на тржишту, упознати су са конкуренцијом и лакше могу да испуне захтеве специјализованих тржишта;
 • Дистрибуција производа преко удружења;
 • унапред уговорена производња и познате откупне цене стимулативно утичу на повећање обима производње;
 • произвођачи и купци се штите од црног тржишта;
 •  Разменом знања и искуства постижу се бољи резултати у производњи;
 • Остварују потребне услове за коришћење средстава из донација;
 • Веће су могућности кредитирања;
 • Олакшана је набавка опреме кроз заједничка улагања;
 • Боља је сарадња са партнерима и институцијама из окружења;

 

 

 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ШУМАРСТВА U SRBIJI, 2007–2011.

 

Godina

Искоришћавање шума,

посечено дрво – бруто маса, хиљ. m3

Вештачко пошумљавање, ha
2007.

2215

10475

2008.

2578

3320

2009.

2574

2143

2010.

2668

2204

2011.

2806

2821

Izvor:  SGS, 2012.

ПОВРШИНЕ ПОД ШУМАМА

У свету шуме се простиру на око 4 милијарде ha, а то је око 30% укупне копнене површине Земље. Више од 50% укупне површине у свету под шумама налази се у пет земаља: Русији, Бразилу, Канади, САД  и Кини.

У Европи укупна површина под шумама износи око хиљаду милиона ха, од чега је осамсто милиона ha у Русији. У укупној површини Европе шуме и остале пошумљене површине учествују са 47%.

Области под шумама су у порасту у свим земљама Европе. Пошумљавају се некадашња пољопривредна земљишта ради дугорочног обезбеђивања дрвне масе за индустрију.

Шуме и остале пошумљене површине у Србији обухватају 1.984.513 ha, што је 25,6 %  њене површине. Подаци указују на значајно заостајање Србије у односу на просек Европе.