ПРЕДНОСТИ УДРУЖИВАЊА ПРОИЗВОЂАЧA

 

Произвођачи су упознати с предностима удруживања. Oни  знају да неке своје интересе могу остварити много брже преко удружених група. Најчешће предности, које произвођачи наводе и због којих се одлучују за удруживање, су следеће:

 • Могу да набаве веће количине репроматеријала по нижим ценама и повољнијим условима;
 • Поузданија је набавка и евентуални утицај на квалитет и асортиман понуде репроматеријала;
 • Имају бољу позицију код преговарања са купцима  и продавцима;
 • Боље су информисани о стању на тржишту, упознати су са конкуренцијом и лакше могу да испуне захтеве специјализованих тржишта;
 • Дистрибуција производа преко удружења;
 • унапред уговорена производња и познате откупне цене стимулативно утичу на повећање обима производње;
 • произвођачи и купци се штите од црног тржишта;
 •  Разменом знања и искуства постижу се бољи резултати у производњи;
 • Остварују потребне услове за коришћење средстава из донација;
 • Веће су могућности кредитирања;
 • Олакшана је набавка опреме кроз заједничка улагања;
 • Боља је сарадња са партнерима и институцијама из окружења;

 

 

 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ШУМАРСТВА U SRBIJI, 2007–2011.

 

Godina

Искоришћавање шума,

посечено дрво – бруто маса, хиљ. m3

Вештачко пошумљавање, ha
2007.

2215

10475

2008.

2578

3320

2009.

2574

2143

2010.

2668

2204

2011.

2806

2821

Izvor:  SGS, 2012.

ПОВРШИНЕ ПОД ШУМАМА

У свету шуме се простиру на око 4 милијарде ha, а то је око 30% укупне копнене површине Земље. Више од 50% укупне површине у свету под шумама налази се у пет земаља: Русији, Бразилу, Канади, САД  и Кини.

У Европи укупна површина под шумама износи око хиљаду милиона ха, од чега је осамсто милиона ha у Русији. У укупној површини Европе шуме и остале пошумљене површине учествују са 47%.

Области под шумама су у порасту у свим земљама Европе. Пошумљавају се некадашња пољопривредна земљишта ради дугорочног обезбеђивања дрвне масе за индустрију.

Шуме и остале пошумљене површине у Србији обухватају 1.984.513 ha, што је 25,6 %  њене површине. Подаци указују на значајно заостајање Србије у односу на просек Европе.

FARMERS ASSOCIATIONS AS AGRICULTURAL DEVELOPMENT MODELS

Farmers associations can be used as models for improving farming conditions in upland regions. This study highlights some of the advantages and good practises of farmer associations and provides examples of successful associations operating in the closer and broader regions. Direct contacts with farmer groups enabled analysis of their attitudes and readiness to affiliate.

Farmer associations help maintain or improve rural living conditions. They group together farmers who exploit resources reasonably and who upgrade farming methods in the broader area. The development of activities practised by farmer groups and associations furthers the economic development in the local community and enhances the creation of new jobs for young people in rural areas, thereby contributing to reducing migration flows and related rural devastation.

R. Koprivica et all.

FOOD QUALITY AND SAFETY – FACTORS OF COMPETETIVE APPROACH ON THE WORLD MARKET

Competition in the world food market is constantly increasing during this century.

It is present in all the fields and primarily in the field of innovations in food supply, shorter periods of development and creation of new values, shorter product life cycles, aggressive competition on price, quality and production differentiation. One thing competitors particularly insist on is finding new and better ways to respond to higher and higher demands of consumers of agricultural products and foodstuffs. Thus, initiative and quick response to the changes of performances of the world market are of key importance for development of domestic agroindustrial sector.

Food safety is becoming a strategic aim of the countries all over the world. This is why the production of safe food has become one of the developing priorities in many countries. There are numerous factors that imperil food safety and production. Increase in international food trade contributes to satisfaction of various economic and social needs. On the other hand, it can cause rapid spread of infections and diseases all over the world, which is why everyone, including food producers, growers, processors, distributors and consumers are bound to reach standards of food quality and safety. The priority in this process is defining a strategy when it comes to food, determining priorities in meeting quality, safety and sufficiency demands, and an opportunity to find these foodstuffs in the world market.

R. Stefanović  at all.