LEPOTA KAKTUSA

7b10b5cd3b14dfb9274196382a6cd10f

7fddbb30f846429e06fef548d52ae956

s-l225

cc52d7468d95d0d68038082517dd051c

35cdd4067e4e644dfaa1370c2782b4a1

e3d9338586aa8264eb7f3d4c7834a7ec

Pored ovakve lepote reči nisu potrebne, zar  ne?

Advertisements

OBRADA RITSKIH ZEMLJIŠTA

Bilјna proizvodnja na ritskim zemlјištima ne razlikuje se od tehnike, koja  se primenjuje na černozemu i  sličnim zemlјištima.

Pravilan izbor sistema za obradu ritskih zemlјišta je od posebnog značaja  s agrotehničkog, ekonomskog i ekološkog aspekta.

ritska zemljištaIzvor; http://www.panoramio.com/

Ako se u obradi zemljišta ne primeni odgovarajuća agrotehnika, mogu se pogoršatifizičke, hemijske i biološke karakteristike zemlјišta. Neodgovarajuća agrotehnika ima za posledicu stvaranje vodonepropusnog sloja (plužnog đona), što dovodi do propadanja prolećnih useva. Krajnje posledice su:

 •  povećanje troškova obrade zemljišta;
 • veće investiranje u proces proizvodnje;
 • smanjenje prinosa narednih godina.

Pravilnim izborom sistema za obradu ritskih zemljišta postiže se sledeće:

 • očuvanje eko-sistema;
 • očuvanje energetskih nivoa ulaganja;
 • poštovanje agrotehničkih zahteva i investicionih ulaganja.

Antropogenizacija zemlјišta, odnosno  promene usled kojih zemlјište gubi prirodan sklop i svojstva, obuhvataju:

 • delove pedološkog profila;
 • ornični sloj;
 • duboke slojeve zemlјišta.

Cilј agrotehničkih mera je poboljšanje svojstava nisko plodnih zemlјišta. Na taj način se obezbeđuje plodno stanište za uzgoj biljaka i postizanje visokih prinosa. Tome doprinose;

 • upotreba mineralnih i organskih đubriva;
 • upotreba pesticida;
 • upotreba mehanizacije;
 • pravilno navodnjavanje.

Ako se ove mere nepravilno primene, mogu naneti velike štete u poljoprivrednoj proizvodnji. Stoga je veoma važno izabrati pravilan model za racionalno korišćenje ritskih zemljišta i stvaranje mogućnosti za njihovu obnovu i razvoj.