OBRADA RITSKIH ZEMLJIŠTA

Bilјna proizvodnja na ritskim zemlјištima ne razlikuje se od tehnike, koja  se primenjuje na černozemu i  sličnim zemlјištima.

Pravilan izbor sistema za obradu ritskih zemlјišta je od posebnog značaja  s agrotehničkog, ekonomskog i ekološkog aspekta.

ritska zemljištaIzvor; http://www.panoramio.com/

Ako se u obradi zemljišta ne primeni odgovarajuća agrotehnika, mogu se pogoršatifizičke, hemijske i biološke karakteristike zemlјišta. Neodgovarajuća agrotehnika ima za posledicu stvaranje vodonepropusnog sloja (plužnog đona), što dovodi do propadanja prolećnih useva. Krajnje posledice su:

 •  povećanje troškova obrade zemljišta;
 • veće investiranje u proces proizvodnje;
 • smanjenje prinosa narednih godina.

Pravilnim izborom sistema za obradu ritskih zemljišta postiže se sledeće:

 • očuvanje eko-sistema;
 • očuvanje energetskih nivoa ulaganja;
 • poštovanje agrotehničkih zahteva i investicionih ulaganja.

Antropogenizacija zemlјišta, odnosno  promene usled kojih zemlјište gubi prirodan sklop i svojstva, obuhvataju:

 • delove pedološkog profila;
 • ornični sloj;
 • duboke slojeve zemlјišta.

Cilј agrotehničkih mera je poboljšanje svojstava nisko plodnih zemlјišta. Na taj način se obezbeđuje plodno stanište za uzgoj biljaka i postizanje visokih prinosa. Tome doprinose;

 • upotreba mineralnih i organskih đubriva;
 • upotreba pesticida;
 • upotreba mehanizacije;
 • pravilno navodnjavanje.

Ako se ove mere nepravilno primene, mogu naneti velike štete u poljoprivrednoj proizvodnji. Stoga je veoma važno izabrati pravilan model za racionalno korišćenje ritskih zemljišta i stvaranje mogućnosti za njihovu obnovu i razvoj.