NUTRITION VALUE TOMATILLOS (PHYSALIS PHILADELPHICA)

Tomatillos raw
Nutrition value per 100 g.

 

Principle Nutrient Value Percentage of RDA
Energy 32 Kcal 1.5%
Carbohydrates 5.84 g 4.5%
Protein 0.96 g 1.5%
Total Fat 1.02 g 4%
Cholesterol 0 mg 0%
Dietary Fiber 1.9 g 4%

Vitamins

 

 

Folates 7 µg 2%
Niacin 1.850 mg 11.5%
Pyridoxine 0.056 mg 4%
Thiamin 0.044 mg 4%
Vitamin A 114 IU 4%
Vitamin C 11.7 mg 20%
Vitamin E 0.38 mg 2%
Vitamin K 10.1 µg 8.5%

Electrolytes

 

 

Sodium 1 mg 0%
Potassium 268 mg 6%

Minerals

 

 

Calcium 7 mg 1%
Copper 0.079 mg 10%
Iron 0.62 mg 8%
Magnesium 20 mg 5%
Manganese 0.153 mg 6.5%
Phosphorus 39 mg 5.5%
Selenium 0.5 µg 1%
Zinc 0.22 mg 2%
Phyto-nutrients
Carotene-ß 63 µg
Carotene-α 10 µg
Lutein-zeaxanthin 467 µg
Lycopene 0 µg

Source: USDA National Nutrient data base

 

 

RECULTIVATION – PROCESS OF NATURAL RESOURCES PRESERVATION

Growth of world population and enlarged demand for agricultural products, stage of civilization development which is characterized with rapid growth of material production and energetic consumption followed by large rate imperil ness of natural resources, upcoming exhaustion of natural un renewable energy sources and eventual over cross on mass production of biomass as a source of energy, on one hand, and limited surfaces for agricultural production, on other hand, mainly expose need for recultivation of that soil which is due to intensive and often un rational usage lost its own auto regenerative ability. 

Regions in which mineral raw materials are exploited intensively, are under large spatial and soil changes (in Republic of Serbia over the 30% of degraded areas are connected with open pit mining). Typical example of this is company JP RB “Kolubara” and its’ lignite open pit, which is extended on relatively large area of agricultural soil.     

Process of soil return in its’ primarily condition which is suitable for agricultural production, is made by cultivation, or by in taking of organic matter (green mass) into the impoverished substrate of rubbish mining.

During the year of 2007., in above mentioned company, an experiment is set (on going) on test parcel in the abandoned coal pit. Aim of the experiment is reaching of plant spices combination, which will be contributed on most effective way to the recultivation of detected areas, in their transformation into the natural resources good for agricultural production. 

Key words: recultivation, bio-fertilizers, agriculture, sustainable development

Autori: Марко Јелочник, Велибор Потребић, Новица Живковић

NAJVAŽNIJI AGRARNI PROIZVODI SRBIJE U UVOZU U 2011. GODINI

Proizvodi

U tonama

 U mil.USD

Kafa, nepržena

32.466

102,5

Cigarete

5.851

62,8

Banane, sveže

53.010

38,4

Proizvodi za ishranu,nepomenuti

9.569

37,9

Pomarandže, sveže

48.291

28,7

Paradajz sveži

25,094

18,5

Duvan, sušeni

2.907

17,9

Preparati na bazi kafe

3.896

16,2

Ulje palmino

11.631

15,4

Ostali prehrambeni proizvodi

787

15,1

Izvor: Republički zavod za statistiku

NAJVAŽNIJI AGRARNI PROIZVODI SRBIJE U IZVOZU U 2011. GODINI

Proizvodi

U tonama

 U mil.USD
Kukuruz, žuti

1.594.692

423,8

Šećer, beli

192.599

159,9

Malina, Rolend

33.561

101,2

 Pšenica

239.268

73,3

Ulje od suncokreta,

41.900

66,7

Jabuka,sveža

115.725

62,2

Pivo

80.965

59,6

Bezalkoholna pića

103.603

56,9

Višnja, Rolend

26.050

54,5

Ulje od soje

40.286

52,8

Izvor: Republički zavod za statistiku

INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA

U cilju definisanja strategijskih i operativnih ciljeva održivog razvoja potrebno je definisati indikatore održivog razvoja. Održivi razvoj je multidimenzionalan fenomen, jer on treba da integriše ekonomski, ekološki i društveni  podsistem u jednu celinu.

Indikatori održivog razvoja su kvalitativni pokazatelji, koji pružaju mogućnost evaluacije stanja i promena u ekološkom, ekonomskom, društvenom i institucionalnom podsistemu. Indikatori prikazuju složene dinamičke veličine, a sastavljeni  od više jednostavnih parametara. Oni  su uslov bez koga se ne može definisati strategija održivog razvoja, ali i osnova za merenje rezultata realizacije strategije.

Uredio: MPG71

Specifičnosti procene kapitala preduzeća u sektoru poljoprivrede

Procenjivanje kapitala preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom iziskuje uvažavanje odgovarajućih specifičnosti. Agrar se ističe po sledećim karakteristikama:

  • proizvodnja i rezultati proizvodnje zavise u velikoj meri od prirodnih uslova
  • gajenje biljaka i životinja daje poljoprivredi karakter organske proizvodnje
  • neusklađenost vremena proizvodnje i vremena rada
  • sezonski karakter proizvodnje
  • sopstvena sredstva se koriste u značajnoj meri kao input-i za dalju proizvodnju.

Više pročitati na:  Agroekonomija

ODRŽIVI RAZVOJ

Sredinom XX veka pred moderno društvo postavilo se pitanje održivosti odnosa socijalnog i prirodnog sistema. Ono je  postajalo sve aktualnije kako su se povećavale negativne posledice razvoja društva  na životnu sredinu. Krajem prošlog i početkom ovoga veka ekološki problemi postali su globalni.

Izvor prikaza: http://www.ecogreenteam.org.rs/

O održivom razvoju nije moguće relevantno raspravljati ne uzimajući u obzir stanje životne sredine (prirode), odnosno međusobnu vezu i između društva i prirode.

Zahtevi održivog razvoja nameću se kao problem, koji je sve prisutniji na međunarodnom,  nacionalnom i lokalnom nivou. Sve veći broj država u svetu se sa sve većom pažnjom posvećuju ovoj problematici. One strateški i dugoročno razmišljaju i unapređuju različite segmente održivog razvoja na području svoje teritorije.

Realizovati održivi razvoj prema njegovim zahtevima je vrlo kompleksan poduhvat na bilo kom nivou; nije ni jednostavan ni lak. Međutim,  rezultati održivog razvoja opravdavaju uložene velike napore u njegovu realizaciju i vidljivi su kratkoročno i dugoročno. Kratkoročno će biti primetan trenutni nivo razvoja, a dugoročno će se stvoriti mogućnost za dalje unapređivanja i upoređivanja sa referentnim nivoima unutar jedne države  kao i na međunarodnom nivou.

Uredio:MPG71