ČOVEK KAO BROD / MAN IS A SHIP

tone.brod

Mose Levi

Čovek je nalik brodu,

kad tone,

svi ga napuštaju.

 

Advertisements