NACIONALNI PARK ĐERDAP/ĐERDAP NATIONAL PARK

Nacionalni park Đerdap se nalazi u jugoistočnoj Evropi, a u Republici Srbiji na granici sa Rumunijom. To je jedinstven rezervat prirode, sjajan spoj vremena i prirode na kopnu i vodi i najveći nacionalni park u našoj zemlji.

Fascinantan i osnovni prirodni fenomen ovog naciponalnog parka je grandiozna Đerdapska klisura kroz koju teče moćna reka Dunav. Područje Đerdapske klisure nacionalnim parkom je proglašeno 1974. godine.

GolubacGolubac:  sr.wikipedia.org/

Nacionalni park Đerdap  se prostire na  63.608 ha, a sa zaštitnom zonom na 93.968 ha. Zauzima  oko 100 km desne obale Dunava od Golupca do Karataša, koja je brdsko- planinski pojas širine 2- 8  km, bogat šumom.

Dolina Dunava u ovom parku obuhvata tri kanjonsko-klisurske doline i to:

  • Golubačka, dugačka 14,5 km, najmanje širine 230 m;
  • Gospođin Vir, dužine 15 km, najmanje širine 220 m;
  • Kanjon Velikog i Malog Kazana dužine 19 km, najmanje širine 150 m.

Zbog složene mreže klisura, kanjona i dubokih uvala,  prostor ovoga parka izdvaja se kao jedinstven evropski rezervat tercijarne flore i faune.

Flora se odlikuje  raznovrsnošću, bogatstvom i izrazitim reliktnim karakterom. Na prostoru parka identifikovano je  preko 1100 biljnih vrsta. Fauna parka, također, nosi obeležje reliktnosti.

Gvozdena vrata su još jedan prirodni fenomen i  atrakcija. To su vrata između donjeg i srednjeg Podunavlja.

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА И ЖИВОТНИ СТАНДАРД СТАРОГ СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВO

Једно од основних обележја савременог друштва је убрзано старење становништва. У нашем друштву најстарија су рурална подручја која су и најнеразвијенија. Старење је у овом случају не само демографски већ и
друштвени проблем. Старо становништво које живи у сеоским заједницама двоструко је депривирано. Са једне стране радне и физичке способности као и здравствено стање су им у опадању, а са друге стране локална сеоска
заједница као и њихова породица нису увек у могућности да задовоље њихове основне животне потребе.

Према демографским карактеристикама наше, као и светско становништво, је све старије, са тенденцијом повећања старости због продуженог животног века, смањене смртности старих и прогресивног опадања наталитета. Овај процес који са собом носи модерно друштво последица је сталног настојања човечанства да продужи животни век појединца, и створи здравије и хуманије услове живота, и присутан је како у развијеним тако и у неразвијеним регионима. У питању је глобални феномен који прожима све социјалне, економске и културне сфере.

Процес сенилизације је у нашем друштву повезан не само са продужењем животног века и квалитета живота, већ је пре свега повезан са демографским пражњењем села изазваним миграцијама на релацији село – град.Из овог разлога је проблем старења, као и положаја старије популације нарочито изражен у руралним подручјима. Наше село се суочава не само са проблемом повећања учешћа старог становништва у укупном броју
становника, већ и са проблемом веома високог учешћа најстаријих становника (старих 80 и више година). Све је више старачких домаћинстава у којима нема чланова млађих од 65 година, као и старачких самачких
домаћинстава. Нарочито је неповољна старосна структура активних пољопривредника.

За побољшање положаја старих људи у нашем друштву, а посебно старих у селу, није довољна одређена државна политика већ је потребан и развој друштвене свести о том проблему и активирање локалних сеоских заједница. Недопустиво је да најстарији чланови нашег друштва који су све бројнији имају животне стандарде знатно ниже од остатка друштва и да то буде општеприхваћено и подразумевајуће стање. У том смислу би најпре породице, а затим и локалне заједнице и друштво у целини требале да учине, према својим дометима, све да старост буде што хуманија и достојанственија.

Autor: Марица Миладиновић

PINK JEZERO – LAKE HILLIER

Jezero Hillier se nalazi u sklopu  Recherche arhipelaga u Zapadnoj Australiji. Posebnost ovog jezera je njegov blistava, ružičasta boja. Boja je trajna, jer  se ne menja ni kada se uzme u neku posudu.

Dužina jezera je oko 600 m. Uski pojas kopna ga odvaja od okeana.  Jezero je okruženo pojasom  soli i guste šume.

Uzrok prekrasne boje jezera do danas nije utvrđen. U jezeru nema algi, ni mikroorganizama, koji na drugim vodama na planeti uzrokuju pojavu slične obojenosti.

SRPSKO SELO U AGONIJI

Kako bi se zaustavilo gašenje srpskih sela pokrenuta akcija za dodelu priznanja onima koji su dali doprinos za njihov opstanak. Gašenje škola prvi signal za nestanak sela.

U Srbiji nestaje svako četvrto selo. U njima umiru ljudi, a sa njima nestaju i sela. Sve ovo govori da se  srpsko selo nalazi u dubokoj agoniji jer se gasi život u njima. Ostaju nam stotine hiljada hektara neobrađenog zemljišta, pa se Srbija nalazi na putu da bude zavisna od uvoza hrane. Setimo se da nas je selo hranilo i pružalo nadu za opstanak. Jer, povratak na selo ne znači samo rad u poljoprivredi već i oko nje. Stalno pričamo i o ruralnom rauzvoju i turizmu u selima, a to je daleko od naše stvarnosti. Jer, nije poduprto materijalno kako bi postalo realno. Kako bi selo opstalo i ostalo pokrenuli smo akciju da se dodeljuju priznanja onima koji su dali doprinos za razvoj srpskih sela. Jer, cilj nam je zaustaviti njihovo gašenje. Ovo je između ostalog istakao na konferenciji za novinare potpredsednik Privredne komore Srbije dr Stojan Jevtić. Na konferenciji je bilo reči o dodeli Priznanja za praktičan doprinos unapređenju života i rada u selima Srbije.
Danas u pojedinim srpskim selima jedino što se vidi su velelepne kuće, koje stoje neiskorišćene, pa i one propadaju jer u njima niko ne živi. Takvih objekata je ponajviše u istočnoj Srbiji, kaže Jevtić. Sve nas mora da zabrine to što se u selima gase škole. To je i prvi znak da će nestati i sela. Dakle, stanje u selima govori da su srpska sela izneverili naši intelektualci, jer su se stideli sela i poljoprivrede, a političari su to potvrdili, naglasio je Jevtić.

Direktor Zavoda za proučavanje sela profesor dr Đura Stevanović je naglasio da će u Srbiji za deceniju nestati oko 700 sela u kojima živi manje od 100 stanovnika čija je prosečna starost oko 65 godina. Po njegoim rečima selo i seljak su danas marginalizovani u društvu pa zato doživljavaju i takvu sudbinu. Zbog toga društvo mora da promeni svoj odnos prema srpskom selu.
,,Država treba da kaže da li su joj potrebni selo i seljaci. Kako bi ljude postakli da se vaćaju i ostaju na selima, u toku je akcija za dodelu priznanja onjima koji su najviše učinili na tom polju. Obratili smo se lokalnim zajednicama i odgovarajućim organizacijama da nam dostave obrazložene predloge za izbor uglednih seoskih domaćina, mesnih zajednica, pojedinaca i realizatora aktivnosti na obnovi i razvoju srpskog sela. Priznanja će biti dodeljena i lokalnim samoupravama koje su dale konkretan doprinos razvoju poljoprivrede i sela, kao i specijalizovanim institucijama u funkciji razvoja sela, zemljoradničkim zadrugama, udruženjima poljoprivrednih proizvođača, intelektualcima i zavičajnim klubovima komunalnim preduzećima koja uspešno rešavaju probleme infrastrukture na seoskim područjima i ostalima koji se bave selom i poljoprivredom“, kaže Stevanović.

Autor: Branislav Gulan

Preuzeto se: http://www.agropress.org.rs/

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА СИРОМАШТВА У СРБИЈИ

Око 45% укупног становништва живи у руралним подручјима, која захватају три четвртине територије земље. Дугогодишња миграција становниш- тва на релацији село-град, праћена недовољно адекватном социјалном и рурал- ном политиком, довела је до значајне депопулације руралних области.

Вишегодишње неулагање у развој сеоске инфраструктуре као и друге аспекте живота на селу (јачање социјалне и образовне компоненте живота у сеоским срединама, развој сеоске економије не нужно везане за пољопривреду, заштита животне средине..) учинило је руралне области срединама смањених могућности запослења ван пољопривреде и обезбеђења трајног извора пристојног живота, смањених могућности образовања, недовољно развијених социјалних
аспеката свакодневног живота а тиме неатрактивним областима за живот, пре свега младих људи као носилаца развоја. Активна улога државе и буџета, посебно ресорног министарства у програмирању и финансирању мера подршке одрживом пољопривредном и руралном развоју може одлучујуће да допринесе смањењу руралног сиромаштва.

Autori: Vesna Popović i sar.

ДОБРА ПРАКСА УДРУЖИВАЊА У ЕВРОПИ И КОД НАС

Интереси које произвођачи остварују удруживањем, могу бити различити, почев од најједноставнијег удруживања ради набавке репроматеријала или заједничке продаје на зеленој или кванташкој пијаци, до крупних заједничких инвестиција у изградњу неопходне инфраструктуре, формирања робне марке и заштите порекла производа. Добро организовани фармери у развијеним земљама које поседују и негују традицију удруживања, активно утичу на функционисање тржишта, учествују у доношењу стратегија развоја, законских мера и мера аграрне политике, чиме штите своје интересе и стварају боље услове за рад и живот на селу, доприносећи на тај начин, и укупном руралном развоју.

Примери који следе представљају, корак даље у организованом приступу фармера чији су се економски интереси повећавали сразмерно повећању обима производње и који су били главни носиоци већих улагања упроизводњу и прераду.

У Немачкој су се фармери, пре више десетина година, суочавали са проблемом кредитирања, јер банке нису одобравале позајмице за производњу или су их додељивале уз велике, тешко прихватљиве каматне стопе. У циљу реашавања оваквих и сличних проблема, фармери почињу да се удружују, и да своју скромну штедњу обједињују, и позајмљују једни другима, по каматним стопама, нешто већим од оних које су добијали од банака на своје штедне улоге. Стварањем повољних услова кредитирања, средства су улагана у проширење основне производње и прерађивачких капацитета. На основу, једне такве сличне фондације, формирана је касније Raiffeisen банка, која данас представља једну од познатих банака у Европи.

Пример добре произвођачке праксе су и произвођачи јагодастог воћа,  који су се 1972. године, ујединили и формирали удружење од 20 чланова под називом KG Fruits LTD у Енглеској. Основна сврха њиховог удруживањабила је превазилажење проблема све веће конкуренције. Договорили су се да сви производе исту врсту и сорту ситног воћа, да примењују исту технологију производње, да на исти начин пакују воће и да 5%, од остварене продаје, издвајају за удружење. Почетком 2007. године ово удружење је имало, 73 члана, а заједничка финансијска средства уложена су у модерне пластенике и хладњачу за паковање и чување ситног воћа. Такође су организована бројна саветовања, тренинзи за фармере, као и радне посете ради даљег стручног усавршавања.

Управо овако искуство подстакло је произвођаче малине у Ариљу да оснују Удружење произвођача малине, а затим и Удружење откупљивача и хладњачара малине и осталог јагодастог воћа. И поред различите пословне политике хладњаче су веома брзо схватиле да на Европско тржиште могу да наступе само организовано па су се ујединиле и направиле Унију хладњачара Србије.

У Великој Британији је, 1983. године, 50 фармера основало удружење “Cаmgrain” ради решавања проблема складиштења и продаје жита. Из пословања фармери су издвајали по 5% од укупне продаје за удружење. У то време, сваки члан удружења је пожео и предао по 100 тона пшенице. У 2007.години, удружење је располагало са 130.000 тона пшенице смештене у сопственим силосима и бројало је 250 чланова. Данас удружење има преко 300 фармера и укупно 175.000 тона складишног простора, а током жетве убере 1.300 тона жита на час. Располаже сопственим транспортним средствима и лабораторијама за испитивање квалитета семена. Почетком 2008. године, обезбеђена су повољна финансијска средства у износу од 4 милиона фунти за изградњу највећег центра за прераду жита у Великој Британији.

Прве машинске заједнице формиране су у Југославији (Словенији) 1936. године. Удруживале су 18 газдинстава и поседовале 9 трактора и једну прикључну машину. Број заједница је растао из године у годину, тако да је 1974. године, постојало 174 заједница и 1.071 удружених газдинстава. У заједницама број трактора је повећан на 806, а број прикључних машина на 794.

Први машински прстенови формирани су у Баварској седамдесетих година. До садa је, у Немачкој основано око 300 машинских прстенова као удружењa са преко 200.000 чланова. Oko 36% газдинстава је удружено у машинске прстенове, који обрађују 45% пољопривредног земљишта Немачке.

Одмах затим, по узору на Баварску, оснивају се први машински прстенови и у Аустрији. Данас их има 170, са 70.000 чланова који обрађују 40% укупних пољопривредних површина.

Талас формирања машинских прстенова проширио се и на Мађарску, Словенију, Велику Британију (Тот, 2008). Такво удружење је и Eastern Machinery Ring чији је циљ био боље и ефикасније коришћење машина између самих чланова и евентуалног давања услуга другим фармерима. У почетку формирања, у регионима источне Енглеске, оваквих удружења постојало је више. У августу 2008. године долази до спајања удружења из неколико источних региона и створено је велико удружење које има преко 800 чланова. На тај начин су постигнути услови за ефикасније пословање, а новоформирано удружење је остваривало годишњи обрт од преко 1, 5 милиона фунти.

Позитивни резултати удруживања остварени су и на подручју Србије, где се велики значај мора придавати активирању пољопривредних произвођача, са неразвијених и маргиналних подручја. Први облици удруживања у виду машинских прстенова организовани су у општинама Тутин, Сјеница и Пријепоље у оквиру пројекта „Помоћ у развоју сточарства у планинским областима санџачког региона“ који је реализовао ФАО УН.

На подручју Пештера у реализацији већ поменутог пројекта ФАО формирана је вунарска задруга „Пештерска оваца“ у Сјеници. Разлози за њено формирање састојали су се у томе што је, у Србији, у дужем временском периоду постојао проблем у вези са откупом вуне, откупна цена је била врло ниска па су је фармери најчешће бацали и спаљивали, а има и оних који су је чували и по неколико година, чекајући боље дане. Са овим пројектом стигли су бољи дани 2004. године, када су фармери добили на коришћење пресу за вуну. Задруга броји 27 чланова. До сада је 90 т вуне откупљено, и извезено у Енглеску и остварен је промет, у износу од 56.000 еура. Захваљујући овој задрузи, решен је дугогодишњи проблем у вези са откупом вуне и остварена су значајна финансијска средства.

Позитиван је и пример предузимљивих фармера из села Лескове (Тутин, ) који су се удружили и основали Удружење произвођача млека „Пештерско млеко“, које броји 22 члана. Њихов највећи проблем представљао је неорганизовани откуп млека. На Пештерској висоравни млеко се углавном прерађује у сир, који је познат по свом високом квалитету. У случајевима да на тржишту дође до мале потражње за сиром или пак презасићености, јављао се проблем већих количина млека које није имао ко да откупи. Оближњим млекарама није било у интересу да одлазе до забачених села и откупљују млеко, а постојала је и неизвесност у погледу дневног откупа млека. Због тога су произвођачи овог села предложили оближњој млекари да сами организују откуп млека, непроменљивог квалитета и у сталној количини од 240 литара, као и превоз млека до млекареу периоду од два месеца. Млекара је прихватила овај предлог, а када су фармери испоштовали договор, и количину млека повећали са 240 на 1.200 литара дневно, млекара је сама почела да врши откуп млека. Фармери су формирали откупно место за млеко у складу са по европским стандардима и уз примену HACCP система квалитета. Данас произвођачи млека са овог откупног места дневно испоруче од 3.500 – 4.000 литара.

Удружење повртара у Бегачу произведе годишње више од 10.000 тона претежно коренасто-кртоластог поврћа. Захваљујући добром квалитету, и континуитету производње, ови произвођачи, испоручују своју робу ланцусупермаркета „Maxi“, „Родић“, а у скоријем периоду шаргарепу продају и хрватском супермаркету „Конзум“.

Примера за добрим удруживањем има и на осталом подручју Србије, али они су, још увек, само, капи у мору пољопривредних произвођача.

У циљу подизања нивоа знања и едукације пољопривредних произвођача у Србији је основано и удружење „Агролинк” које окупља 30 еминентних стручњака професора, доктора наука, магистара, дипломираних инжењера из различитих области пољопривреде. Оснивање овог удружења било је засновано на идеји, да његови чланови пружају консултантске услуге путем предавања, савета, радионица, па и демонстрирања и спремања травне и кукурузне силаже, обзиром да удружење поседује специјализоване комбајне и осталу механизацију. На овај начин би се уз стручну помоћ консултације и вођење, допринело осамостаљивању пољопривредних произвођача у погледу успешног коришћења савремене механизације и примењивања неопходне агротехнике.

Autori:  Р. Копривица и сар.