NEKORIŠĆENO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U SRBIJI

U Srbiji se ne koristi oko 10% ukupnih obradivih površina. To je 424.000 ha nekorišćenog poljoprivrednog zemljišta, a od toga je oko 7% oranica.

Najviše napuštenog poljoprivrednog zemljišta ima u Pčinjskom i Pirotskom okrugu, a pojedinačno to su lokalne samouprave Surdulica i Bosilegrad, koje imaju više od 50% zemljišta, koje se ne koristi.

neobradivo zemljiste

Stručnjaci ističu da postoje dva osnovna razloga za tu pojavu – demografski i ekonomski, odnosno:

  •         starenje seoskog stanovništva;
  •         loša infrastruktura;
  •         ekonomska neisplativost;
  •         pokidani reprolanci.

Najveći deo zemljišta koje se ne koristi je u privatnom vlasništvu, ali ima zemljišta i u državnom i zadružnom vlasništvu.

Privatni vlasnici tih površina su staračka domaćinstva; prosečna starost seoskog stanovništva je 59 godina.

Ekonomski je, zasada, neisplativo korišćenja tog zemljišta, zbog toga što se uglavnom radi o usitnjenim parcelama, a infrastruktura je nedovoljno ili nije uopšte izgrađena.

***

I u EU postoji znatna površina, koja se ne obrađuje, a najviše problema u EU imaju Letonija, Litvanija, Estonija, Portugal i Španija.

Pet zemalja u EU nema problem sa napuštenim zemljištem, sve ostale zemlje imaju i one, takođe, kao i Srbija, ulažu sredstva da bi došlo do obrade tog poljoprivrednog zemljista.

 

FJUČERS TRŽIŠTE ZA ZEMLJE CRNOMORSKOG SLIVA

Pojavila se potreba u polјoprivrednom sektoru Srbije, Rumunije i Bugarske za razvojem tržišnin mehanizama koji bi omogućili polјoprivrednim proizvođačima:

  • planiranje proizodnje
  • prodaju proizvoda
  • osiguranje cene polјoprivrednog proizvoda.

u budućem periodu.
kombajn-psenica

Početkom dvadesetog veka pokušalo se sa uvođenjem fjušers tržišta za pšenicu za zemlјe Crnomorskog sliva uz podršku USAID, bez uspeha.Razlozi neuspeha projekta su pre svega u pokušaju da se u istom trenutku uklјuči veliki broj zemalјa koje:

  1. imaju različite standarde za kvalitet pšenice
  2. različite i često nekompatibiblne platne sisteme
  3. carinske barijere i sl.

Predlog koji je iznet u okviru ovog rada je da se uspostavi fjučers tržište za pšenicu za Srbiju, Rumuniju i Bugarsku, koje imaju liberalizovano tržište i zajedničku EU regulativu vezanu za robne derivate. Nakon uspešnog uspostavlјanja navedenog tržišta moguće je pojedinačno uklјučenje drugih zemalјa Crnomorskog sliva na već funkcionalno tržište.

Očekuje se veliki obim trgovanja na regionalnom fjučers tržištu iz dva razloga: prvo velike količine svetskog prometa pšenice ugovaraju se za isporuku na lukama Crnog mora i drugo u poslednjih nekoliko godina je visoka fluktacija cene pšenice, što nameće potrebu trgovcima
za korišćenje fjučersa u cilјu osiguranja cene pšenice u budućem periodu. Članstvo rumunije i Bugarske u Svetskoj tgrovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji kao i status kandidata Srbije u dve navedene organizacije, daje garancije da će trgovanje između tri zemlјe ostati . EU direktive vezane za zaštitu investitora i robna derivatna tržišta koje su u obavezi da primenjuju sve tri zemlјe utiču pozitivno na mogućnost formiranja zajedničkogfjučers tržišta za žitarice.

Autor: Vlado Kovačević

DEKLARACIJA PROTIV GMO

Deklaraciju protiv genetski modifikovanih organizama (GMO) do sada je usvojilo blizu 110 gradova i opština u Srbiji…

gmoPoslednja u nizu opština, koje su usvojile deklaraciju je Lebane, što je izuzetno značajno, jer ukazuje da se, i u jeku predizborne kampanje u kojoj nema izjašnjavanja političara o GMO, vodi računa o poljoprivredi koja je za nerazvijene opštine jedna od najznačajnijih delatnosti.

Više pročitajte na: http://www.agropartner.rs/VestDetaljno.aspx?id=27569&grupa=1