BIZNIS PLAN – OSNOVE EFIKASNOG MARKETING MENADŽMENT I FINANSIJSKOG PLANA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

Globalna finansijska kriza je izazvana strukturalnim poremećajima, iznenadnim nedostatkom kapitala i likvidnih sredstava za  redovno održavanje ekonomskih kretanja u svetu. Visoko razvijenim zemljama preti rizik od dugoročne recesije. Umanje razvijenim zemljama, kao što je naša, globalna kriza imala je mnogo veći rizik od opšteg finansijskog kolapsa, zbog ograničenih sredstava za brzo prevazilaženje finansijske nesolventnosti.

biznis-plan

Za Srbiju, izlaz iz finansijske krize leži u bržem pokretanju slobodnih neiskorišćenih nacionalni resursa , gde relativno mala investicija sa novim svežim kapitalom može stvoriti nova radna mesta u vrlo kratkom vremenu, rast BDP – i najbržu tržišnu orijentaciju ka novim proizvodima i izvoznim uslugama. Nova Strategija ekonomskog razvoja Srbije zavisi od veštine i brzine primene ogromnih resursa u sektoru poljoprivrede i industrija, koje se oslanjaju na sektor poljoprivrede. Postojanje više od 400.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i sa nekoliko hiljada malih i srednjih preduzeća za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i logističku  podršku, predstavljaju pravu priliku za brži izlazak iz krize. Međutim, raspoloživi resursi u sektoru poljoprivrede i dalje su veoma ograničeni sa asortimanom proizvoda i usluga sa višim stepenom prerade, što bi moglo biti ponuđeno, našim tradicionalnim inostranim kupcima. Iako postoje uslovi za razvoj novih izvozno – orijentisanih poslovnih poduhvata u Srbiji, postoji nedostatak poslovnih ideja , znanja i veština neophodnih za početak takvog posla. Za pokretanje novih poslovnih poduhvata stotine dobrih poslovnih planova mora se obezbediti u veoma kratkom rok. Biznis plan je važan dokument za obezbeđivanje neophodnih finansijskih sredstava iz javnih fondova ili od komercijalnih banak. U uslovima krize, teško je izabrati odgovarajući objekt za novi poslovni plan. Očekivani efekti smanjenja nezaposlenosti i otvaranje novih radnih mesta, nisu postignuti aktivnostima državnih institutucija u nerazvijenim područjima u poljoprivrednom sektoru, finansiranjem iz stranih donacija. To je ograničavajući faktor za brži izlazak iz krize i promociju brzog ekonomskog rasta. Naglašava se važnost sprovođenja prethodnih pozitivnih rešenja za proveru mobilnosti tržišta za nove programe, izbor najbolje tehnologije i opreme , sa najnižim troškovima po jedinici , kako bi se postigla konkurentnost na tržištu u kriznoj situaciji. Dobar biznis plan je zasnovan na verodostojnom budžetu za potrebnim finansijskim sredstvima, bez kojih neće biti uspešan biznis. Pravilna analiza investicija i poslovnog rizika, treba da obezbedi sigurnost preduzetnicima i vlasnicima kapitala za investiranje u dati poslovni plan.

Autor: Nada Vignjević Đorđević i sar.