SASTAV MINERALNIH MATERIJA U VOĆU

Voće

Kalijum

mg/100g

Natrujim

mg/100g

Kalcijum

mg/100g

Magnezijum

mg/100g

Breskva

370

29

22

17

Crna ribizla

355

35

38

29

Grožđe

257

28

33

20

Jabuka

243

28

18

8

Jagoda

163

20

41

20

Kajsija

303

32

30

19

Kruška

160

17

20

13

Kupina

266

28

20

11

Malina

228

15

45

24

Šljiva

210

19

27

19

Višnja

250

24

37

24

Rezultati autora: MPG71

SADRŽAJ ŠEĆERA I KISELINA U VOĆU

Vrsta voća

Invertni
šećera

%

Saharoza

%

Ukupni šećer

%

Ukupne kiseline %

pH

Koeficijent slasti šeć/kis.

Jabuka

6,8

2,1

6,6-15,5

0,4-0,8

3,6

9-28

Kruška

8,1

1,9

8,3-15,4

0,2-0,5

4,0

23-42

Dunja

7,2

0,9

5,8-12,5

0,6-1,0

3,3

9-18

Kajsija

4,1

2,2

6,4-12,6

0,6-1,1

3,4

4-15

Breskva

3,5

4,2

5,0-12,0

0,5-0,7

3,6

9-16

Šljiva

8,2

1,8

7,0-15,5

0,5-0,7

3,6

6-28

Višnja

7,8

0,6

6,9-12,5

0,8-1,9

3,3

3-8

Trešnja

8,4

0,4

4,7-11,5

0,3-0,6

3,9

11-25

Malina

4,5

0,2

4,7-9,5

0,8-2,0

3,4

3-5

Kupina

6,2

0,9

6,0-9,0

0,80

3,5

6-8

Jagoda

3,8

1,7

4,5-7,8

0,50

3,5

4-10

Grožđe

20,5

/

15-25

0,5-0,9

3,5

18-50

Limun

3,1

0,3

1,5-4,0

3-7

2,5

0,3-0,9

Narandža

5,8

3,9

5,6-13,5

0,7-1,2

3,4

8-17

Borovnica

4-6,5

0,2-0,8

4,0-7,0

0,8-1,2

3,4

5-9

Crna ribizla

8,1

/

6,1-13,3

3,3

3,3

2-3

Izvor

Niketić-Aleksić, G.: Tehnologija voća i povrća, Beograd, 1988.

Uredio: MPG71

SADRŽAJ UKUPNIH FLAVONOLA U POJEDINIM VRSTAMA VOĆA

Voće

Koncentracija (mg/1kg)

Crna ribizla (Ribes nigrum Öjebyn)

115

Zelena ribizla (Ribes nigrum Vertti)

32

Crvena ribizla (Ribes × pallidum Red Dutch)

9

Bela ribizla (Ribes x pallidum White Dutch)

7

Ogrozd žuti (Ribes uva-crispa)

34

Ogrozd cveni (Ribes uva-crispa)

41

Borovnica močvarna  (Vaccinium uliginosum -wild)

184

Crvena ribizla (Vaccinium vitis-idaea -wild)

74, 146

Brusnica  (Vaccinium oxycoccos -wild)

157, 263

Borovnica  (Vaccinium myrtillus -wild)

43, 51

Borovnica severna (Vaccinium corymbosum Northblue)

40

Jagoda  (Fragaria × ananassa Senga Sengana)

15

Jagoda Jonsok  (Fragaria × ananassa Jonsok)

12

Aronija (Aronia mitschurinii Viking)

89

Oskoruša (Sorbus aucuparia -wild)

63

Oskoruša slatka (Grataegosorbus mitschurinii Granatnaja)

85

Malina (Rubus idaeus Ottawa)

8

Malina Muskoka  (Rubus idaeus Muskoka)

8

Malina divlja (Rubus idaeus-wild)

6

Močvarna malina (Rubus chamaemorus-wild)

6, 6

Kupina Severna (Rubus arcticus Pima and Mespi)

31

Izvor
1.    Hakkinen SH, Karenlampi SO, Heinonen IM, Mykkanen HM,  Torronen AR., Content of the flavonols quercetin, myricetin, and   kaempferol in 25 edible berries, J Agric Food Chem 1999, (6):2274-9.

Autor: MPG71