LEKOVITA MOĆ MANGOSTINA (Garcinia Mangostana L)

Mangostin ima veoma efikasno delovanje na zdravlje. Decenijama  su stanovnici u  južnoj Aziji lečili mnoge bolesti  mangostinom i to: gljivične, virusne, parazitske i bakterijske infekcije, upale, bolove, kožne poremećaje i probleme probavnog sistema.

Savremena  medicina je počela  proučavati hemijski sastav mangostina sa ciljem utvrđivanja sastojaka, koji  pozitivno deluju na zdravlje čoveka. U poslednje dve decnije utvrđeno je da su najvažniji sledeći sastojci ovoga prvoklasnog voća:

  1. Katekini
  2. Polisaharidi
  3. Vitamini
  4. Minerali
  5. Ksantoni    

Utvrđeno je da su ksantoni, polifenolna jedinjenja, zaslužni za pozitivan uticaj na zdravstveno stanje čoveka. Ksantoni su sastojci, koji čine mangostin tako nutritivno i medicinski vrednim voćem.

Autor: MPG71

MANGOSTEEN (Garcinia mangostana L) – VOLATILE FLAVOUR COMPONENTS

Mangostin

Mangostin

Volatile flavour components of mangosteen Garcinia mangostana L.

Group

Compounds

Alcohols

Hexan-1-ol, (Z )-hex-3-en-1-ol

Aldehydes

Acetone, benzaldehyde, hexanal,and ketones (E)-hex-2-enal, 2-furaldehyde,furfuryl methyl ketone,5-methyl-2-furaldehyde,nonanal, phenylacetaldehyde

Esters

Hexyl acetate,(Z )-hex-3-enyl-acetate

Hydrocarbons

Ethyl cyclohexane, toluene, octane, o-, m-, p-xylene, heptane

Miscellaneous

Dichloromethane, pyridine

Source

1. MacLeod, A.J. and Pieris, N.M. (1982) Volatile flavour components of mangosteen, Garcinia mangostana. Phytochemistry 21, 117–119.

MANGOSTEEN (Garcinia mangostana L) – CHEMICAL COMPOSITION

Chemical composition of 100 g ripe mangosteen aril

Parameter

Range

Moisture, g

79.2–84.9

Calories

60–81

Protein, g

0.5–0.7

Fat, g

0.8-1

Carbohydrates

14.3–19.8

Total sugars, g

17.5

Reducing sugars, g 4.3
Fibre, g 0.3–5.1
Ash, g 0.20–0.23
Calcium, g 0.01–18.00
Phosphorus, g 0.02–17.00
Iron, g 0.2–0.9
Vitamin A (IU) 0–14
Thiamine, g 0.03–0.09
Riboflavin, g 0–0.06
Niacin, g 0–0.1
Ascorbic acid, g 1–66
Citric acid, g 0.63

Source

  1. Kanchanapom, K. and Kanchanapom, M. (1998). Mangosteen. In: Shaw, P.E., Jr., Chan, H.T. and Nagi, S. (eds) Tropical and Subtropical Fruits. AgScience Inc., Auburndale, Florida, pp. 191–216.