ISO 3790:2008 – ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA

ISO 13790:2008 daje proračun metoda za procenu godišnje potrošnje energije za grejanje prostora i hlađenje stambenih ili ne-stambenih zgrada ili njihovih delova.

Ova metoda uključuje obračun:

  • transfera toplote u zgradi  kad se zagreva ili hladi;
  • doprinos solarne toplote na stanje toplote zgrade;
  • godišnje potrebe za energijom za grejanje i hlađenje, održavanje određene zadate temperature u zgradi (latentna toplota nije uključena);
  • godišnje korišćenje energije za grejanje i hlađenje zgrade.

ISO 13790:2008 je razvijen za objekte koji se koriste zatoplotni komfor ljudi, ali se može koristiti i za druge vrste građevinskih i drugih oblika (npr. industrijske, poljoprivredne, bazene i sl).

Korišćenje energije usled vlaženja obračunava se na bazi relevantnog standarda o energetskoj efikasnosti sistema za ventilaciju, kao što je navedeno u Aneksu.

ISO 13790:2008 se primenjuje za zgrade u fazi projektovanja i za postojeće objekte.

Istovetan je SRPS EN ISO 13790:2010.