ISO STANDARDI PO SEKTORIMA

Većina standarda su usko specijalizovani za određeni proizvod, materijal ili proces.

Sektor

Oznaka standarda

Automobilska industrija

ISO/TS 16949:2002

Obrazovanje

IWA 2:2007

Energija

PC 242, ISO 50001

Bezbednost hrane

ISO 22000:2005

Bezbednost informacija

ISO/IEC 27001:2005

Briga o zdravlju

IWA 1:2005

Lokalna uprava

IWA 4:2009

Medicinska sredstva

ISO 13485:2003

Benzin i gas

ISO/TS 29001:2007

Reciklaža brodova

ISO 30000:2009

Bezbednost lanaca snabdevanja

ISO 28000:2007

 Uredio: MPG71

ISO STANDARDI

ISO je nevladina organizacija, koja donosi standarde, ali  ne nameće ni jednoj državi implementaciju standarda. Države same odlučuju da li će usvojiti donese  ISO standarde – u zdravstvu, oblasti bezbednosti i uticaja na životnu sredinu – kao zakonski obavezne ili da se na njih pozivaju u propisima. ISO standardi su, znači, dobrovoljni, ali oni nastaju kao odgovor na  zahteve tržišta, odnosno razvijaju se prema potrebama tržišta.

Na izradi i donošenju ISO standarda intenzivno rade eksperti iz sektora industrije, tehnike i poslovanja.  ISO standardi se periodično pregledaju (najmanje jednom u pet godina) i tada se odlučuje da li će biti  izmenjeni i dopunjeni ili ukinuti.

ISO standardi su tehnički sporazumi. Oni  obezbeđuju okvir za kompatibilnost tehnologije globalno. Oni su dizajnirani da budu korisni bilo gde u svetu.

Uredio: MPG71