SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA SRBIJE 2012

Spoljnotrgovinska razmena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,

januar-decembar 2012.

(u mil.USD)

IZVOZ

UVOZ

2011

2012

indeks

2011

2012

indeks

Ukupno roba

11779,5

11353,6

96,4

19861,9

19013,3

95,7

Agrar ukupno

2696,7

2716,8

100,7

1404,7

1470,2

104,7

Učešće agrara u ukupnoj razmeni

22,9

23,9

 

7,1

7,7

 
Hrana i žive životinje

2091,5

2108,4

100,8

1055,2

1076,4

102,0

Žive životinje

74,1

59,6

80,0

16,3

27,8

170,6

Meso i prerada od mesa

58,8

63,6

108,2

57,1

77,4

135,5

Mlečni proizvodi i jaja

90,7

94,1

103,7

57,8

57,9

100,2

Ribe i preradjevine

4,4

4,1

92,2

96,7

92,4

95,6

Žitarice i proizvodi

731,8

838,4

114,6

84,2

85,4

101,4

Povrće i voće

657,6

539,3

82,0

302,4

290,1

95,9

Šećer,proizvodi i med

187,3

195,3

104,3

39,9

47,3

118,5

Kafa,čaj,začini

84,9

77,9

91,8

214,1

210,5

98,3

Stočna hrana

102,1

132,5

129,8

53,1

59,8

112,7

Razni proiz. za ishranu

99,6

103,6

104,0

133,6

127,7

95,6

Pića i duvan

273,9

286,3

104,5

197,9

191,3

96,7

Pića

215,0

213,1

99,1

81,4

80,6

99,0

Duvan i proizvodi

58,8

73,1

124,3

116,4

110,7

95,1

Sirova koža i krzna

36,6

38,6

105,6

22,9

35,2

153,4

Uljano semenje i plod.

61,1

57,8

94,6

40,4

76,3

188,6

Živ. i bilj. sirov. mater.

32,7

29,9

91,3

43,3

42,3

97,5

Živ. i bilj. ulja i masti

200,9

195,8

97,5

45,0

48,7

108,3

Izvor: Republički zavod za statistiku

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA CVEĆA I UKRASNOG BILJA U SRBIJI

Prema podacima Privredne komore Srbije vrednost spoljnotrgovinske razmene cveća i ukrasnog bilja Srbije za sedam meseci 2012. godine iznosila je 9,2 miliona dolara, što je za 300.000 dolara više nego u istom periodu prethodne godine.

Vrednost izvoza cveća i ukrasnog bilja za sedam meseci 2012. godineiznosila je 3,6 miliona dolara, za 19,1% više nego u istom periodu prošle godine.

U istom periodu vrednost uvoza je smanjena za 4,7% u odnosu na prethodnu godinu.

 

 

 

LEKOVITO, AROMATIČNO I ZAČINKO BILJE 2011. U SRBIJI – Struktura površina i spoljnotrgovinska razmena

Zasejane površine pod lekovitim, aromatičnim i začinskim biljem u periodu od 2001 – 2006. godine imaju tendenciju pada, sa 1.832 ha u 2002. godini na 1.211 ha u 2006. godini. Od 2007. do 2009.godine površine pod  ovim biljem se povećavaju, a u 2011.godini došlo je do pada površina pod lekovitim, aromatičnim i začinskim biljem i iznosile su 1.419 ha.

 Površine pod lekovitim, aromatičnim i začinskim

biljem u periodu 2001.– 2011. godina ( ha)

Izvor podataka: RZS

Ukupna spoljnotrgovinska razmena lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u 2011. godini ostvarena je u  vrednosti od 25,7 mil. USD; izvoz ovih proizvoda je iznosio 19,8 mil.USD, a uvoz 5,9 mil.USD. U poređenju s 2010. godinom vrednost izvoza lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja je povećana za 4,2%, dok je vrednost uvoza smanjena za 10,2%. Stoga je ostvareno povećanje spoljnotrgovinskog suficita za 1,4% i iznosio je 13,9 mil.USD.