KELI MUTU

Keli Mutu je jedan je od brojnih ugaslih vulkana na otoku Floresu u Indoneziji. Visok je 1639 m. Ujednoje i najimpresivniji zbog tri kraterska jezera na visinama od preko 1600 m.

Znamenitaost ovih jezera je rezultat njihovih interesantnih boja. Jezero Tiwu Ata Mbupu (Jezero staraca) je tamnoplave boje, Tiwu Nuwa Muri Koo Fai (Jezero dece i devica) je svetlozelene  i Tiwu Ata Polo (Začarano jezero)  je

tamnozelene. Intersantnoje da se boje ova tri jezera  vremenom menjaju. Godine1960  jezera su imala boju bele kafe, crvenosmeđu i plavu, a nešto kasnije su poprimila crnu, smeđu i plavu boju. Nije istražen uzrok promene boje.

Uredio: MPG71