TESTA

Reka Testa je još jedna velika reka, koja ostaje bez vode. Duga je  315 kilometara. Protiče kroz indijsku državu Sikim, a danas je skoro presušila. Nema vode ni za poljoprivrednike, a ni za ribare.

Testa se uliva u reku Bramaputra. Nazvana je i „linijom života“, a sada se, usled preteranog navodnjavanja, udaljava od toga naziva.

Uredio: MPG71

SUDBINA OSAM VELIKIH SVETSKIH REKA

U časopisu  „National Geographic“ osvanule su poražavajuće vesti o stanju i budućnosti osam velikih svetskih reka. To su:

  • Sir Darja
  • Amu Darja
  • Hoangho
  • Ind
  • Testa
  • Kolorado
  • Rio Grande
  • Marej.

Prognoza je da će ove reke u skorijoj budućnosti presušiti zbog preterane i nekontrolisane eksploatacije. Negativni efekti nestajanja ovih, ali i manjih reka odraziće se na ljude i na ekosisteme i biodiverzitet naše Zemlje.

Uredio: MPG71