HIDROELEKTRANA TAUM SAUK

Hidroelektrane se grade blizu izvora vode, na rekama, u vidu brana. Hidroelektrana Taum Sauk je smeštena 150 km južno od St. Louisa i udaljena 80 km od reke Misisipi. Nalazi se na vrhu planinskog venca St. Francois.

Taum  Sauk

Izvor: http://weheartit.com

Ova hidroelektrana funkcioniše po principu velike baterije; kada je potrošnja struje velika, ispušta vodu kroz turbine iz rezervoara na vrhu planine Profit u niže rezervoare udaljene 2 km, reku Blak.

1 Taum Sauk

Noću, kada su zahtevi za električnom energijom niži, višak energije se koristi da se voda pumpanjem vrati u rezervoar na vrhu. Sledećeg dana, postupak se ponavlja.