POŠUMLJAVANJE BEOGRADA

Počelo je zvanično sprovođenje Strategije pošumljavanja Beograda. Na Makišu je zasađeno 8.000 mladica hrasta lužnjaka. Time je Beograd započeo jedan od najvažnijih poslova u oblasti zaštite životne sredine.

Planirano je da se u 2011. godini pošumi oko 350 ha sa 200.000 sadnica. Predviđeno je da se do 2020.  godine svake godine pošumi 5.000 ha beogradske teritorije.

Uredio: MPG71