CILJEVI ODRŽIVE POLJOPRIVREDE / GOAL OF SUSTAINABLE AGRICULTURE

Održiva poljoprivreda je integrisani sistem biljne i stočarske proizvodnje, uz očuvanje i unapređenje životne sredine, koji će dugoročno doprineti:

  • zadovoljenju potrebe ljudi za hranom;
  • poboljšanju kvaliteta životne sredine;
  • očuvanju prirodnih resursa;
  • efikasnijoj upotrebi neobnovljivih i obnovljivih resursa;
  • odvijanju prirodnih bioloških ciklusa;
  • ekonomskoj vrednosti proizvodnje;
  • unapredjenju kvaliteta života poljoprivrednih proizvođača i društva u celini.

OdrziviRazvoj2Poljoprivredna proizvodnja može da bude održiva samo ako je i profitabilna. Ona mora biti korisna za porodice i lokalne zajednice, kojima obezbeđuje  kvalitetniji život uz očuvanje i unapređenje životne sredine. Stoga su ciljevi održive poljoprivrede sledeći:

  • Ekonomsku održivost – U sistemu tržišne ekonomije  svaka proizvodnja, bez obzira koliko je  poželjna sa stanovišta očuvanja životne sredine i resursa, mora imati i svoju ekonomsku opravdanost. U suprotnom, ona nije održiva.
  • Socijalna održivost –  Visok kvalitet života poljoprivrednih proizvođača i lokalne zajednice;
  • Održivost životne sredine – Održiva poljoprivredna proizvodnja se može posmatrati kao upravljanje  kompleksnim odnosima između zemljišta, vode, biljaka, životinja, klime i ljudi.

.

Advertisements