AKVARIJUM ZAMENJUJE OGRADU/ AQUARIUM REPLACES BARRIER

Neverovatna ograda i jedinstvena na svetu ograđuje vilu jednog turskog bogataša u Turskoj. Ograda je akvarijum dug 50 metara. U njemu žive raznovrsne ribe, a sistemom cevovoda dugim 400 metara sveža voda se svaki dan doprema iz Egejskog mora.

bazen-akvarijumFoto: Facebook / Mehmet Ali Gökçeoğlu

SLEDLJIVOST RIBE I PLODOVA MORA

Tokom proteklih deset godina nekoliko prehrambenih kriza ozbiljno su uticale na zdravlje stanovništva u mnogim zemljama. Stoga je koncept sledljivosti prehrambenih proizvoda  postala stvar od posebnog interesa za kreatore politike i naučnike.

ribe i morski plodovi

Fotografija: http://www.konoba-forte.com/gastroHR/?page_id=168

Ribe i plodovi mora čine važan deo moderne prehrambene industrije u svetu. Primenom međunarodnog standarda ISO 12875:2011 o sledljivosti ribe i morskih plodova poboljšati će se sigurnost hrane. Učesnici u celom lancu snabdevanja imaće  tačne informacije o poreklu i karakteristikama  ribe i morskih plodova.

Prema standardu ISO 12875:2011 sledljivost se odnosi  na ​​podreklo materijala i delova, procese obrade, raspodele i smeštaja proizvoda nakon isporuke. Sledljivost ne podrazumeva  samo fizički trag proizvoda u distribucionom lancu, od nastanka do odredišta, nego omogućava informacije o tome šta se dogodilo s ribom i morskim plodovima nakon povlačenja. Ti dodatni aspekti sledljivosti su važni za sigurnost, kvalitet i označavanje hrane.

Sledljivost olakšava povlačenje proizvoda s tržišta ako se pokaže da su nebezbedni, čime se sprečava da dođu do potrošača.

Odgovornost za  sigurno snabdevanje potrošača zdravom i hranljivom hranom se deli između svih aktera uključenih u proizvodnju, preradu, marketing i konzumaciju ribe i plodova mora. ISO 12875:2011 osigurava generičku osnovu za sledljivost i pomoći će garanciji zdravstvene zaštite potrošača i osigurati pravednu praksu u prehrambenoj trgovini ribe i plodova mora.
Potencijalni korisnici ovog standarda su:

  • Ribarski brodovi;
  • Kompanije;
  • Aukcijska tržišta;
  • Procesori;
  • Prevoznici;
  • Skladištari;
  • Trgovci;
  • Ugostitelji.

AKVAKULTURA U NORVEŠKOJ

Danas se smatra da je akvakultura  najvažnija privredna grana u Norveškoj. Duž cele norvške obale razvijena je proizvodnja u akvakulturi pa brojne zajednice  pri obali zavise od prihoda iz ove industrijske grane. U uzgoju i preradi ribe i školjki zaposleno je preko 5 000 ljudi.


Akvakultura je omogućila otvaranje radnih mjesta u  drugim delatnostima, kao što su: prevoz, pakovanje, proizvodnja hrane za uzgoj ribe, proizvodnja ribarske opreme i opreme za proizvodnju i preradu ribe i školjki. U 2010. godini ukupan broj radnih mesta, otvorenih zahvaljujući akvakulturi, je bio preko 20 000.

Na ovaj način  u Norveškoj se proizvode, prerađuju i izvoze: atlantski losos, pastrmke, balkalar, iverak, školjke i dr.

Akvakultura i ribolov obezbeđuju  oko 6 % ukupnog izvoza Norveške.

Autor: MPG71