PROIZVODNJA I PRODAJA ALKOHOLNIH PIĆA

Naša zemlja  je jedna od retkih,  koja na tako malom prostoru ima prirodne uslove za gajenje i  svih vrsta kontinentalnog voća. Osim toga, poznata je po viševekovnoj tradiciji proizvodnje rakije od voća i grožđa. Proizvodnjom rakije  bavi se veliki broj proizvođača.

sljivovica

Ne postoji registar sirovina od kojih se rakije proizvode kao ni registar proizvođača alkoholnih pića. Stoga je bilo potrebno  da se donese Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima, koji uređuje proizvodnju, ispitivanje kvaliteta i promet ovih proizvoda.

Zakonom je uvedena obaveza za sve proizvođače,  koji se bave proizvodnjom i prometom ovih proizvoda da budu upisani u Registar proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića. Cilј je da se uspostavi kontrola u celom procesu, „od osnovne sirovine do konačnog proizvoda upakovanog u bocu čime se garantuje poreklo i kvalitet proizvoda„. Zakonom se reguliše proizvodnja, kvalitet, oznake geografskog porekla, deklarisanje i promet rakije i drugih alkoholnih pića.

Proizvodnja rakije u poljoprivrednim gazdinstvima je moguća isključivo ako je gazdinstvo registrovano kao pravno lice ili preduzetnik za tu proizvodnju. Fizička lica će  moći da se bave proizvodnjom ovih rakije i drugih alkoholnih pića isklјučivo za sopstvene potrebe.

 

RAKIJE I ALKOHOLNA PIĆA – REGULISANJE PROIZVODNJE I PROMETA

Srbija na relativno malom prostoru ima prirodne uslove za gajenje svih vrsta kontinentalnog voća i viševekovnu tradiciju proizvodnje rakije od voća i grožđa.

Proizvodnjom alkoholnih pića se bavi veliki broj proizvođača.

Obaveznim upisom u Registar proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića sprečava se nelegalna proizvodnja i promet, eliminiše proizvodnja falsifikata i omogućava kontrola celog procesa proizvodnje počev (od osnovnih sirovina do konačnog proizvoda upakovanog u bocu) i praćenje svih puteva alkohola.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kategorijama, kvalitetu i deklarisanju rakije i drugih alkoholnih pića stupio je na snagu 24.9.2011. godine. Donošenjem Pravilnika će se omogućiti da se preciznije reguliše proizvodnja i promet rakije i drugih alkoholnih pića.

Izvor

  1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kategorijama, kvalitetu i deklarisanju  rakije i drugih alkoholnih pića                           („Službeni glasnik RS“, broj 70/2011)

Uredio: MPG71