STRATEŠKIM PRISTUPOM UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA DO POVEĆANJA EFIKASNOSTI PREDUZEĆA

U uslovima globalne ekonomije ostvarivanje profita se i ubuduće nameće kao primarni cilj poslovanja svakog preduzeća. Troškovi poslovanja su rezultat produktivnosti proizvodnje, distribucije i celokupne “administracije” preduzeća.  Oni su kategorija na koju se  može uticati, jer  oni predstavljaju najbolju osnovu povećanja poslovnog rezultata , a time i profita.

troškovi preduzeća

Dinamika promena svih segmenata mikro- i makrookruženja  preduzeća, postavlja pred menadžment kompleksne zahteve za ostvarenja osnovnih ciljeva:

  • Opstanka;
  • Rasta:
  • Razvoja preduzeća.

U  promenljivom okruženju, uz evidentne  posledice  finansijske krize, strateško upravljanje troškovima je kritična i kapitalna veština za sva preduzeća. Tradicionalno upravljanje troškovima, odnosno klasično smanjenje troškova nije donelo značajnije efekte.

Dugoročno očuvanje konkurentske pozicije preduzeća nije moguće bez aktivne politike upravljanja troškovima, odnosno primene strateškog upravljanja troškovima.

 

Autor: MPG 71