SPISAK LICENCIRANIH JAVNIH SKLADIŠTA

redni br. Naziv Javnog skladišta Broj telefona Adresa skladišnog prostora Vrsta poljoprivrednog proizvoda Kapacitet javnog skladišta
1  „AGROGRNJA“
D.O.O.
Tel:
021/1756-358
Faks:
021-756-358
Veliki put b.b.
Ada
pšenica i durum pšenica A3 klase, ječam, kukuruz,suncokret, soja, uljana repica 6.000 T
2 „FILIP“
D.O.O.
Tel:
012/555-163
Faks:
012/555-164
Na obilaznici
Požarevac – Veliko Gradište
pšenica i durum pšenica A1, A2 i A3 klase, ječam, kukuruz,suncokret, soja, uljana repica 3.000 T
3 „GRANIKO“
D.O.O.
Tel:
013/898-258
Faks:
013/898-292
ul.Ritski put bb,
Uljma
pšenica i durum pšenica A3 klase, ječam, kukuruz,suncokret, soja, uljana repica 12.000 T
4 „AGROHEMIKA“
D.O.O.
021/781-040 ul Lenjinova b.b.,
Bački Petrovac
pšenica i durum pšenica A3 klase, ječam, kukuruz,suncokret, soja, uljana repica 1.936 T
5 „ŽITOSREM“
A.D.
Tel:
022/561152
Faks:
022/551215
ul. Vojvode Putnika 2,
Inđija
pšenica i durum pšenica  A3 i kukuruz 3.100 T
6 „AGROOMEGA“
D.O.O.
021/832-919 Gospođinački put bb,
Žabalj
pšenica i durum pšenica  A-3 klase, kukuruz, soju i suncokret 3.860 T
7 „GRANIKO“
D.O.O.
Tel:
013/898-258
Faks:
013/898-292
Maršala Tita bb,
Jakovo
pšenica A-3 klase, ječam, soja i kukuruz 15.000 T
8 „ŽUNJI – SILAK“
O.Z.Z.
Tel:
021/842-750
Faks:
021/851-356
Gospođinački put b.b.,
Temerin
pšenica i durum pšenica
A3 klase, kukuruz i soju
4.750 T
9 „SILOS“
A.D.
Tel:
013/742-368
Faks:
013/742-368
Svetozara Markovića 128,
Kovin
pšenica A-3 klase i kukuruz 16.000 T
10 „ULJАRICЕ BАČKА“
D.O.O.
Tel:
021/4803-900
Fax:
021/4803-915
Gоspođinаčki put bb,
Žаbаlј
pšеnicа i durum pšеnicа А3 klаsе, јеčаm, kukuruz, sоја 1,800 T
11 „GRANIKO“
D.O.O.
Tel:
013/898-258
Faks:
013/898-292
Godominska bb,
Smederevo
stočni ječam, kukuruz, soja, uljana repica, suncokret, pšenica i durum pšenica A3 klase 7.000 Т
12 „ULJАRICЕ BАČKА“
D.O.O.
Tel:
021/4803-900
Fax:
021/4803-915
Vojvođanska 59,
 Sonta
pšenica A-3 klase, durum pšenica A-3 klase, ječam, kukuruz, soja i suncokret 1.550 Т
13 „STO POSTO“ Tel:
011/244-1196
Fax:
011/244-6024
28. oktobra broj 60,
Velika Plana
pšenica A3 klase , kukuruz, ječam, suncokret, soja, uljana repica 11.000 T
14 „AGROPOSLOVI“
D.O.O.
Tel:
011/4141-704
Faks:
011/260-63-07
Čantavirski put 1,
Subotica
merkantilna pšenica A3 klase i merkantilni kukuruz 6.720 T
15 „METEOR COMMERCE 
D.O.O.
Tel:
025/432-400
Fax:
025/448-916
Staparski put bb, Sombor Pšenica A1, A2 i A3 klase, merkantilni kukuruz 15.000 T
16 „ULJARICE BAČKA“
D.O.O.
Tel:
022/470-570
Fаx:
022/470-570
Nova V/BB Istočna Radna Zona,
Ruma
merkantilna pšenica A-1, A-2 I A-3 klase, merkantilni kukuruz (A I B klase), durum pšenica A-3 klase, ječam, soja, suncokret 1.500 T

 

SISTEM JAVNIH SKLADIŠTA I ULOGA KOMPENZACIONOG FONDA

Poljoprivredni proizvođači se svake godine suočavaju sa izazovom kako očuvati kvalitet roda, da li odmah nakon žetve prodati poljoprivredne proizvode ili ih skladištiti i gde, kako obezbediti sredstva za finansiranje daljeg proizvodnog procesa. Sisitem javnih skladišta omogućava poljoprivrednom proizvođaču da čuva poljoprivredne proizvode u skladištima, koja garantuju bezbednost, kvalitet i kvantitet uskladištene robe. Osnivanje i rad Kompenzacionog fonda predviđeni su Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode. Uloga kompenzacionogn fonda u sistemu javnih skladišta jeste da garantuje kvalitet i kvantitet uskladištene robe.

skladista

SISTEM JAVNIH SKLADIŠTA

Sistem javnih skladišta predstavlja nov koncept organizovanja proizvodnje i realizacije poljoprivrednih proizvoda u našoj zemlji. Ovaj sistem skladištenja je zasnovan na Zakonu o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode. Zakon predviđa licenciranje javnih skladišta, što
podrazumeva da skladišta ispunjavaju posebne tehničke i finansijske uslove, kojima se garantuje da će uskladištena roba biti bezbedna i neoštećenja, tokom perioda skladištenja. U javnim skladištima mogu se skladištiti: pšenica, ječam, kukuruz, suncokret, uljana repica i soja. Skladišta koja poseduju licencu, garantuju visok kvalitet skladištenja robe i zato izdaju robni zapis, iza kog mogu stati u svakom trenutku. Svako javno skladište ima posebno uređen i opremljen prostor za prijem, čuvanje i isporuku uskladištene robe. Uključivanjem u sistem poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da skladište proizvode u skladišnom prostoru visokih fizičkih i tehničko-tehnoloških performansi i time očuvaju kvalitet svojih proizvoda. Inspekcijske službe vrše: kontrolu javnih skladišta pri izdavanju licence, redovne kontrole i vanredne kontrole.

KOMPENZACIONI FOND

Kompenzacioni fond je nastao krajem 2009. godine. Osnivanje i rad Kompenzacionog fonda predviđeni su Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode. Uloga kompenzacionogn fonda u sistemu javnih skladišta jeste da garantuje kvalitet i kvantitet uskladištene robe. U slučaju štete nad uskladištenom robom, ukoliko štetu ne isplati javno skladište, to će učiniti Kompenzacioni fond iz sredstava, koja dolaze iz budžeta, od uplaćenih godišnjih članarina javnih skladišta i iznosa, koja javna skladišta uplaćuju Kompenzacionom fondu, za svaku uskladištenu tonu robe.

Autor: Ana Prijović