NUTRITIVNI I FUNKCIONALNI POTENCIJAL HELJDE

Heljda je pseudocerealija, čija je nutritivna i antioksidativna svojstva svrstavaju u komponente važne za kreiranje funkcionalne hrane.

heljda-1

Nutritivni profil zrna heljde je prikazan u paraleli sa pšenicom ili drugim cerealijama, odnosno komponentama koje heljda najčešće supstituiše u formulacijama pekarskih, testeničarskih i brašneno-konditorskih proizvoda. Osnovu funkcionalnosti brašna od heljde čini prisustvo, odnosno delotvornost dominantnih antioksidanata ove biljke, polifenola i tokoferola, prikazanih za sve frakcije mlevenja zrna heljde. Nutritivni profil heljde se ocenjuje kao visokokvalitetan, jer je u pogledu pojedinih nutrijenata i antioksidanata bitno superiorniji u poređenju sa cerealijama.

 

Autor: Mandić Anamarija i sar.

FLAVANOLI

Flavanoli su polifenona jedinjenja, koja se ne nalaze u glikozidnoj formi, nego  u monomernoj (katehini) i polimernoj   formi   (proantocijanidini).

Istraživanja brojnih autora su pokazala da flavanoli i procianidini iz čokolade ili kakao pozitivno deluju na smanjenje ćelija tumora kod životinja (Yamagishi i sar., 2002; Yamagishi i sar., 2003), na saniranje upala (Sies i sar., 2005),  na stabilnost crvenih krvnih zrnaca (Zhu i sar., 2005), na lečenje želuca i jetre oštećene  alkoholom (McKim i sar., 2002; Osakabe i sar., 1998),  te katarakte izazvane dijabetesom (Deprez i sar., 2001; Scalbert i sar., 2000). Rezultati ovih istraživanja daju podršku konceptu da zdravstveni efekti flavanola prevazilaze kardiovaskularni sistem.

Jedan   od   jakih   bioaktivnih   oblika katehina je epigalokatehin galat, koji čini 32% antioksidativnog potencijala zelenog čaja. Epikatehini iz zelenog čaja su veoma stabilni  na visokim temperaturama; samo 15% ih se razlaže tokom sedam sati kuvanja  na pH 5.

Literatura

  1. Yamagishi M, et al. Effects of cacao liquor proanthocyanidins on PhIP-induced mutagenesis in vitro, and in vivo mammary and pancreatic tumorigenesis in female Sprague-Dawley rats. Cancer Lett 2002;185:123-30.
  2. Yamagishi M, et al. Chemoprevention of lung carcinogenesis by cacao liquor proanthocyanidins in a male rat multi-organ carcinogenesis model. Cancer Lett 2003;191: p. 49-57.
  3. McKim SE, et al. Cocoa extract protects against early alcohol-induced liver injury in the rat. Arch Biochem Biophys 2002;406:40-6.
  4. Osakabe N, et al. Effects of polyphenol substances derived from Theobroma cacao on gastric mucosal lesion induced by ethanol. Biosci Biotechnol Biochem 1998;62:1535-8.
  5. Sies, H., et al. Cocoa polyphenols and inflammatory mediators. Am J Clin Nutr 2005; 81:(1 Suppl): 304S-312S.
  6. Zhu QY, et al. Influence of cocoa flavanols and procyanidins on free radical-induced human erythrocyte hemolysis. Clin Dev Immunol 2005;12:27-34.
  7. Deprez S, et al. Transport of proanthocyanidin dimer, trimer, and polymer across monolayers of human intestinal epithelial Caco-2 cells. Antioxid Redox Signal 2001;36:957-67.
  8. Scalbert A, et al. Proanthocyanidins and human health: systemic effects and local effects in the gut. Biofactors 2000;13:115-20.

 Autor: MPG71

FLAVANONI

Flavanoni su polifenolna jedinjenja. Oni su u formi glikozida sa disaharidima u položaju C-7 .  Citrusno voće sadrži bezukusan hesperidin-dominantan flavanon u narandžama i  mandarinama i gorki naringenin- dominantan flavanon u grejpfrutu.  Pet flavanona su izolovani iz Campomanesia adamantium Berg. (Myrtaceae)( Coutinho i sar., 2008). Propolis sadrži od 11,4 do 38,6 %  flavanona (Križanić,2009).                                          

Prema dosadašnjim saznanjima smatra se da hesperidin deluje u sinergiji s vitaminom C kada se radi o odžavanju zdravih kapilara i stvaranju kolagena u  organizmu.

Poznato je da naringenin poseduje samo slabe estrogene osobine, ali neki od njegovih derivata, kao što su 8-prenilnaringenin i hemijski sintetizovani naringenin derivat 7 – (O-prenil) naringenin-4’-acetat (7-o-PN) su potencijalni fitoestrogeni, odnosno imaju veliki potencijal kao selektivni modulatori estrogenih receptora  (Kretzschmar, 2007).

Izvori

1.  Coutinho I. D.,R. G. Coelho, V. M. F. Kataoka,  N. K. Honda,  J. R. M. Silva,  W. Vilegas,  C. A. L. Cardoso,Determination of phenolic compounds and evaluation of antioxidant capacity of Campomanesia adamantium leaves, Eclet. Quím. vol.33 no.4 São Paulo, 2008

2.  Križanić  J., Narodna prirodna medicina, Zagreb, 2009.

3.  (www.amway.hr/_fileserver/item/11662)

4.  Kretzschmar G., Vollmer G.,  Schwab P.,  Tischer S.,  Metz P. and Zierau O.,Effects of the chemically synthesized flavanone 7-(O-prenyl)naringenin-4′-acetate on the estrogen signaling pathway in vivo and in vitro, The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Volume 107, Issues 1-2, October 2007, Pages 114-119

Autor: MPG71