SMANJUJU SE REZERVE PODZEMNIH VODA

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Nature, 1,7 milijardi ljudi, što predstavlja četvrtinu stanovnika sveta, živi u područjima u kojiima su rezerve podzemnih voda preterano iscrpljene.

Izvor: http://www.willoughby.nsw.gov.au/

Kanadski naučnik Tom Glison, jedan od autora istraživanja,  je naveo da su najviše ugrožene države: Indija, Kina, Pakistan, Iran, Saudijska Arabija, Meksiko i SAD.

Izvor:  EkoSpark

Legenda

Izvori podzemne vode i njihovo obnavljanje (mm godišnje)

Vrlo veliko          veliko        srednje        malo        veoma malo

300               100            20                2                    0

A

B

C

A – u velikim basenima

B – na područjima kompleksne hidrogeološke strukture

C – na područjima sa lokalnim i plitkim podzemnim rezervama vode