MORSKA LASTA (GLAUCUS ATLANTICUS)

Morska lasta je morski puž golać. Poznat jei pod nazivima: plava morska cevčica, morski puž zmaj. Prilagodio se životu na površini mora. Pluta morem glavom okrenutom prema dole.

Nalazi se u umerenim i tropskim okeanima i morima. Pronađen je uz istočnu i južnu obalu  Afrike, istočnu obalu Australije i Mozambika.

Veličine je do 3 cm. Lepe je srebrnastosive i plave boje, a po svojoj formi prava je mala kreatura.

Uredio: MPG71