ŠUMSKI PLODOVI I LEKOVITO BILJE

Divlje biljne i životinjske vrste, tj. biljne vrste i njihovi delovi, gljive, kao i životinjske vrste, sakupljaju se, kao organski proizvodi, iz prirodnih staništa.

Sakupljanje divljih vrsta iz prirodnih staništa smatra se metodom organske proizvodnje ako je uspostavljena zaštitna zona pored puteva ili drugih izvora zagađenja, ukoliko se sakupljanje divljih vrsta vrši bez upotrebe alata i pribora koji može da ih ošteti, pri sakupljanje divljih vrsta vodi računa o zaštiti retkih, proređenih, endemičkih ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i nezaštićenih biljnih vrsta i ako se skladištenje i prevoz divljih vrsta vrši u skladu sa posebnim propisom o pakovanju, skladištenju i prevozu organskih proizvoda.

bilje1

Ukoliko dođe do kontaminacije materijama ili organizmima, odnosno proizvodom koji nije dozvoljen za upotrebu u organskoj proizvodnji, sakupljene vrste ne mogu se smatrati organskim proizvodom.
Sakupljanje divljih biljnih i životinjskih vrsta propisane su  Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje.

Izvor: http://www.serbiaorganica.info/organska-poljoprivreda/sumski-plodovi-lekovito-bilje/

REIŠI PEČURKE (GANODERME LUCIDUM)

Zna se već preko 4000 godina da je reiši pečurka lekovita. U Kini je poznata kao “nebeska trava“ i “drvo života” i “biljka dugovečnosti”. Verovalo se da i samo posedovanje pečurke produžava život vlasnika. Raste na panjevima drveća, a najcenjenije su  one ubrane sa šljive ili hrasta. Drvenastog je sastava.

Prvo je počeo njen uzgoj u Kini, a  poslednjih nekoliko decenija njen uzgoj je sve popularniji širom sveta. Danas se veštački uzgaja u strogo kontrolisanim uslovima. Istraživanja su pokazala da su gajene pečurke po lekovitosti  manje vredne u poređenju sa divljim, samoniklim.

Organski uzgoj reiši pečurke

Danas se reiši pečurka uzgaja pod specijalnim uslovima organske proizvodnje, a to su:

  • određena nadmorska visina lokaliteta;
  • korišćenje planinske vode u tretmanu;
  • dovoljno jutarnjeg sunca i dr.)

Istraživanja vezana za organski uzgajanu reiši pečurku su pokazala da je njeno lekovito dejstvo na organizam višestruko jače nego kod one proizvedene klasičnim uzgojem kao i kod divlje.

Spore reiši pečurke specilano tehnološki obrađene imaju oko 70 puta jače dejstvo od same pečurke.

Uredio: MPG71