UN POZIVA U BORBU PROTIV SUŠE

Ujedinjene nacije  pozvale su na jačanje nacionalnih mera za borbu protiv suše nakon upozorenja da bi klimatske promene mogle povećati učestalost i jačinu te prirodne katastrofe.

susa1

Suše u svetu odnose više života i uzrokuju veće seobe stanovništva nego što to čine poplave ili zemljotresi, što ih čini najdestruktivnijom prirodnom nepogodom, objavila je Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO) na petodnevnoj konferenciji o suši u Ženevi, na kojoj su učestvovali naučnici, političari i predstavnici razvojnih agencija.

„Ako se ne preorijentišemo na odgovarajuće  mere, suočićemo se sa izgledima novih humanitarnih katastrofa i novom pretnjom po prehrambenu sigurnost u svetu“, navedeno je u saopštenju FAO.

Suše su poslednjih godina pogodile i Rog Afrike i region Sahela, kao i Kinu, Rusiju i jugoistok Evrope. Vlade država sveta često sporo reaguju na sušu, jer, za razliku od ostalih prirodnih katastrofa, obično tek postepeno razvijaju odgovor i često ne podižu brzu medijsku uzbunu.

Četiri agencije UN – FAO, WMO, Konvencija UN za borbu protiv širenja pustinja i Decenijski program UN za razvoj vodnih kapaciteta – pokrenule su „Nacionalnu inicijativu za politiku upravljanja sušom“.Cilj tog programa je razvoj sistema za rano upozoravanje kao i razvoj mera za ublažavanje posledica suše. Te agencije UN su tokom 2013. održale četiri regionalne radionice u istočnoj Evropi, azijsko-pacifičkom regionu, Latinskoj Americi i na Karibima.

AMU DARJA I SIR DARJA

Reke  Amu Darja (1.400 km) i Sir Darja (2.212 km) su punile Aralsko more, ali šezdesetih godina prošlog veka realizovana je  ideja izgradnje sistema za navodnjavanje od 20.000 kanala, 45 brana i oko 80 rezervoara u stepama. Sistem se pokazao kao neefikasan i curi, a Amu Darja je ostala bez najvećeg dela svoga toka tako da ni ne stiže do Aralskog mora.

Sir Darja je jako zagađena pa se ne može koristiti za ljudsku upotrebu.

Zbog nedostatka vode Aralsko more je svedeno na nekoliko malih jezera.

Uredio: MPG71