PЕЗУЛТАТИ НАУЧНOГ РАДA МАРИЈE КИРИ / SCIENTIFIC RESULTS OF MARIE CURIE

  • Године 1903. године Марија је постала прва жена у историји,  која је добила титулу доктора физике.
  • Исте године добила је и Нобелову награду из физике за научна достигнућа у испитивању радиоактивности.
  • Године 1906. Марија је постала прва жена професор на Сорбони.
  • Kрајем 1911. године Марија је добила другу Нобелову награду из хемије за издвајање елементарног радона.

Године 1911. гласало се о њеном примању у Француску академију наука, али није примљена, штo довoљно гoвopи o Францускoj академији наука.