PRVO GROBLJE MAMUTA U SVETU U VIMINACIJUMU

Na prostoru površinskog kopa uglja Drmno u Kostolcupronađene su delovi skeleta mamuta, koje je prilikom kopanja oštetio rudarski bager.

Arheolozi s u Viminacijumu bilu su iznenađeni i oduševljeni kada su  utvrdili  da se zaista radi o fosilu mamuta. Iznenađenje je tek sledilo posle jake kiše u ponedeljak, koja je sprala blato niz liticu kopa i omogućila aheolozima da pronađu  ostatke još pet ovih velikih praistorijskih životinja. Uz skelet Vike, koji je pronađen na ovom lokalitetu 2009. godine, ovo je zasad čak sedam fosila nađenih u Viminacijumu.

Prirodnjaci kažu da je po svoj prilici reč o epohalnom otkriću prvog groblja najvećih sisara, koji su ikada hodali zemljom. Mamuti su, kao i slonovi, prevaljivali  neverovatne razdaljine da bi uginuli na istom mestu, gde su stotinama godina umirali njiovi preci.