Kabliranje Električnih Instalacija

instalacije

 

Polaganje kablova započinje na montažnim kutijama i nastavlja se sve do razvodnih. Dužina kabla treba da bude tolika da se ostavi nekih 15-ak santimetara da viri iz centra razvodne kutije. Svaki kabal se polaže u samo dno kanala i treba ga učvrstiti na svakih 60 santimetara odgovarajućim ekserima poprečno od zida kanala. Sa ukucavanjem eksera treba započeti od samog ruba montažne tj. razvodne kutije. Kada se polaže kabal jako je važno da se vodi računa o pravilnom odmotavanju.

Fiksiranje kablova:

Nakon položenih kablova i njihovog fiksiranja uz pomoć eksera sledi hjihovo prekrivanje. Ovaj postupak podrazumeva korišćenje gipsa. Opet se poput eksera na po 60 santimetara kablovi zamazuju gipsom i na taj način zatvara kanal. Nakon toga potrebno je ostaviti neko vreme da se gips osuši i posle toga fiksiraju montažne i razvodne kutije.

Pre nego se počne sa njihovim postavljanjem treba na određenim mestima probušiti rupe koje će služiti za uvođenje kablova. Najbolje je postaviti kutiju kako bi se ustanovilo mesto za kabal. Od naznačenog mesta pa sve do kraja kabla treba skinuti spoljnu izolaciju kako bi ostavili jedino unutrašnje žice i njihovu izolaciju. Lakše je to uraditi u ovom momentu jer bi sve to kasnije kad se kutije fiksiraju bilo dosta teže za skidanje izolacije do samog zida. Sledi mazanje kutija prvenstveno kvašenjem rupe izdubljene u zidu za kutiju pa nanošenje određene količine gipsa a nakon toga uvođenje kablova u kutiju i utapanje u gips. Kutiju treba dovesti u odgovarajući položaj i tu ga zadržati neko vreme dok gips ne uhvati.

Položaj kutija:

Veoma je važno da položaj kutija ispuni sve norme kako u estetskom tako i u funkcionalnom smislu. Primera radi postavljanje razvodne kutije dimenzija 100 x 100 treba izvršiti tako da se stranice postave u strogo horizontalan tj. vertikalan položaj. Kod postavljanja kutija treba voditi računa da budu u ravni 1 santimetar izdignutije u odnosu na površinu zida a taj prostor će se svakako narednim radovima malterdžija, molera i drugih popuniti odnosno prekriti.

Zaštita razvodnih kutija:

Nakon završenog mazanja i kada je gips potpuno stegnut potrebno je na neki način zaštititi celokupan rad. Ovde se pre svega misli na zaštitu montažnih i razvodnih kutija jer nakon završenih električarskih poslova na red dolaze sledeći majstori i poslovi. Nije redak slučaj da upravo malterisanjem se prekriju sve strujne kutije i tada može doći do raznih komplikacija. Tako se kasnije mora doći do izgubljenih razvodnih i montažnih kutija što nimalo nije jednostavno. Pravi način da se one zaštite jesu kupovni poklopci koji će zatvoriti i zaštititi kablove ili jednostavno privremeno rešenje mogu biti nagužvani listovi hartije koji će obeležiti kutije. Kada je ceo postupak pravilno završen može se bez problem anastaviti sa narednim radovima.

Kvalitetni majstori:

Prilikom gradnje bilo kog objekta ili adaptacije već postojećeg od presudnog značaja je kvalitet izvršenih radova. Naročito jer su oni usko povezani odnosno nadovezuju se jedan na drugi. Najlakše je naći firmu ili preduzeće koje ima sve majstore na okupu pa ste u tom smislu mirni i ne morate da brinete o potrazi za svim potrebnim majstorima. Nakon kvalitetno obavljenih električarskih, molerskih, vodoinstalaterskih i drugih poslova moći ćete dugi niz godina da uživate u svom prostoru.

Postupak postavljanja laminata

Vreme za koje će se obaviti postavljanje laminata zavisi od površine samog prostora. Pre nego se počne sa postavljanjem laminata potrebno je da se dobro očisti podloga. Laminat spada u podloge  koje nisu preterano zahtevne i koje vrlo jednostavno mogu da se postave pa čak i kad je u pitanju sistem “uradi sam” . Laminat se može postaviti preko starog parketa, daščanog poda, linoleuma, PVC podova a najvažnije je obezbediti suvu i relativno ravnu podlogu.

Kada se laminat unese ne može se odmah postavljati, već je potrebno da se odloži u prostoriji u kojoj se postavlja barem jedan ili dva dana. Važno je da se odloži na suvu i ravnu pdlogu čime se prilagođava na sobne uslove ( sobnu temperaturu, vlažnost vazduha i dr. ) .

Kada se laminat postavlja preko podloge od betona ili cementne košuljice mora se postaviti parna brana ( polietilenska folija debljine 0,2 milimetara ) .Postavlja se uz preklop koji je obično između 20 i 30 santimetara. Sprečava prodiranje vlage i štiti laminat od vlage iz cementne košuljice. Postavljanje parne brane se ne vrši kada se laminat postavlja preko drvene površine ili preko pločica.

Kada se postavlja parna brana potrebno je postaviti i foliju koja predstavlja dobru zvučnu izolaciju. U isto vreme ovom folijom prekriće se sve manje neravnine čime podloga postaje idealna za postavljanje laminata. Ovu foliju ne treba preklapati.

Umesto ove folije može se naći i adekvatna zamena. Reč je o pločama koje su malo deblje od folije a mnogo bolje sprečavaju buku i ravnaju podlogu u odnosu na foliju. Svakako se preporučuje da ukoliko ste u mogućnosti umesto folije postavite ove ploče kao podlogu za laminat. Dovoljno je samo ravnomerno ih poređati čime se obezbeđuje idealno ravna i stabilna podloga. Za njihovo spajanje koristi se samolepljiva traka. Za njihovo sečenje koristi se skalpel ili oštriji nož.

Kada se završi ređanje ploča može se početi sa postavljanjem laminata. Potrebno je uvek dužu stranicu postaviti ka izvoru svetlosti. Kod uskih prostorija i hodnika laminat treba postaviti uzdužno, čime se postiže prikrivanje sitnih nesavršenosti koje se mogu javiti u spojevima. Za postavljanje laminata najidealnja temperatura je oko 18 stepeni.

Pošto se laminat skuplja i širi prilikom promena temperature mora se ostaviti dovoljan prostor pored zida kako bi pod mogao da radi.

Na koji način će se laminat spajati zavisi od sistema. Uglavnom se prislanjaju ploče jedna na drugu, čime je potrebno da pero ulegne u utor a uz sve to mora se obratiti pažnja na određeni ugao pod kojim se sve to obavlja.

Ukoliko se desi da je nemoguće uklopiti ga ploča laminata treba da se pomeri bočno čime će se olakšati uleganje. Nikako se ne preporučuje da pokušate da uklapate uz pomoć čekića jer na taj način možete oštetiti laminat. Potrebno je imati adekvatan alat.