EFIKASNO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM

U ruralnim područjima u Srbiji skoro 80% radno aktivnog stanovništva bavi se poljoprivredom. Više od 600.000 gazdinstava ima manje od 5 ha zemljišta zbog čega se najveći deo proizvedene hrane  korsti za sopstvenu potrošnju. Poljoprivredna gazdinstva su  usitnjena i stoga manje efikasna, naročito na jugu i istoku Srbije. To poljoprivrednicima značajno otežava produktivnost, a samim tim smanjuje i šansu da budu konkurentni, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.  Osim toga, nerazvijena infrastruktura predstavlja veliku prepreku za razvoj ruralnih područja.

ruralni razvoj u Srbiji

Fotografija: http://www.agropress.org.rs/tekstovi/17147.html

Iskustva iz  zemalja Evropske unije pokazuju da samo ulaganje u ukrupnjavanje zemljišta stvara dobre preduslove za ostvarivanje dobiti.

U decembru 2012. godine počela je realizacija  projekta „Ruralni razvoj: efikasno upravljanje zemljištem“ u organizaciji nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), a finansiraju ga Evropska unija, Vlada Savezne Republike Nemačke i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Budžet za projekat iznosi 3,88 miliona evra.

Srbija ima oko 4,1 milion ha poljoprivrednog zemljišta. Od toga godišnje ostane neobrađeno oko 200.000 ha. Osnovni razlozi za ovoliku površinu neobrađenog i neiskorišćenog zemljišta su nepovoljni uslovi za bavljenje poljoprivredom, odsutni vlasnici zemljišta i nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Da bi se prijekat uspešno sproveo i finalizovao trebalo bi promeniti i unaprediti u postojećem sistemu sledeće:

  • poboljšati zakonodavni i institucionalni okvir i to u skladu s najboljom praksom EU;
  • izraditi podzakonska akta predviđena Zakonom o poljoprivrednom zemljištu;
  • unaprediti postojeće procedure za upravljanje i kontrolu državnog poljoprivrednog zemljišta na nacionalnom i opštinskom nivou;
  • izvršiti plansku komasaciju poljoprivrednog zemljišta,  što podrazumeva rad na terenu u navedenim pilot-opštinama;
  • izraditi i primeniti program za borbu protiv napuštanja poljoprivrednog zemljišta.