HEMIJSKI SASTAV KOZJEG MLEKA

Komponenta

Koncentracija

Ukupna suva materija %

12,97

 Kilokalorije
Kilodžuli

69
288

Proteini, %

3,56

Lipidi,  %

4,14

Ugljenihidrati, %

4,45

Pepeo, %

0,82

Kalcijum, mg

134

Gvožđe, mg

0,05

Magnezijum, mg

14

Fosfor, mg

111

Kalijum, mg

204

Natrijum, mg

50

Zinc, mg

0,30

Tiamin, mcg

40

Riboflavin, mg

0,138

Niacin, mg

0,277

Pantoteniska kiselina, mg

0,310

Vitamin B6, mcg

60

Folacin, mcg

1

Vitamin B12, mcg

0,065

Vitamin A, mcg

44

Vitamin D, mcg

0,11

Vitamin E, mg

0,03

Askorbinska kiselina, mg

1,29

 Izvor

http://www.dairyforall.com

Uredio: MPG71


CONCENTRATION OF TRACE ELEMENTS IN FRESH NATURAL HONEY

Elements

Mean

μg g-1

P

28.80

Fe

3.91

Al

2.57

Mn

0.33

Zn

1.08

Cu

0.19

Ca

56.35

Mg

23.38

Na

25.56

K

482.75

Source

Cantarelli, M.A.a Pellerano, R.G.b Marchevsky, E.J.b Camiña, J.M.a ,

QUALITY OF HONEY FROM ARGENTINA: STUDY OF CHEMICAL   COMPOSITION AND TRACE ELEMENTS The Journal of the Argentine Chemical Society – Vol. 96 – N° (1-2), 33-41 (2008)

Uredio: MPG71

HEMIJSKI SASTAV DEHIDRIRANOG CRVENOG LUKA (ALLIUM CEPA L)

Hemijski sastav dehidriranog crvenog luka

(Allium cepa L) na 100 g

Komponenta

Koncentracija

Suva materija, %

94,8

Proteini, %

17,5

Ugljikohidrati, %

71,4

Lipidi, %

0,6

Celuoza, %

1,9

Pepeo, %

3,2

Fosfor, %

0,4

Kalcijum, %

0,1

Natrijum, %

0,01

Kalijum, %

1,1

Vitamin A, I.U.

75,0

Vitamin C, mg

2,0

Tiamin, mg

0,7

Niacin, mg

0,7

Riboflavin, mg

0,1

Karotin, mg

7,0

Izvori

1.             Savić Mirjana, Đokić Slavica.  Sadržaj  ukupnih  i  rastvorljivih mineralnih  materija u povrću, Hrana i  ishrana, 205-209,  Beograd, 1986

2.           http://www.uni-graz.at

Uredio: MPG71