ISO 20121 – ODRŽIVI DOGAĐAJI

Pomoću sertifikacije za ISO 20121 standard za upravljanje održivim događajima organizacije mogu da povećaju obim posla, kao i broj događaja i talentovanih ljudi u svojoj sredini.

isDogađaji utiču na životnu sredinu i ekonomiju na nekoliko nivoa i to uključujući:

  • potrošnju vode
  • proizvodnju čvrstog otpada
  • potrošnju energije
  • uticaj na biološku raznovrsnost
  • uticaj na zaposlenost
  • uticaj na izbor dobavljača.

ISO 20121 standard za sistem upravljanja održivošću omogućava organizaciji da određuje i ostvaruje realne ciljeve, kao i da uvodi politiku i procedure za primenu primera najbolje prakse.

Lanac nabavke organizacije ili događaja je podjednako važan za sistem upravljanja održivošću.

Ovaj standard je primenljiv u svim prilikama – od lokalnog sajma zanata do velikog događaja – i važi za vlasnike, organizatore i dobavljače.

Advertisements