KAKAO ŠTITI SRCE

Flavanoli kakaa, jedinjenja iz grupe flavonoida,  posebno su zanimljivi savremenoj medicini. Poslednja istraživanja  ukazuju da je kakao flavanol  važan deo zdrave ishrane za ljude sa kardiovaskulrnim problemima.

Svakodnevno konzumiranje kakaa udvostručilo je broj aktivnih angiogenih ćelija u krvi, koje  utiču na funkcije obnavljanja i održavanja zdravih krvnih sudova. Poznato je da slabo funkcionisanje krvnih sudova predstavlja prvu fazu kardiovaskularnih bolesti, uključujući i koronarnu bolest srca.

Istraživanje je pokazalo da se kod testiranih osoba, koje su pile kakao sa visokom koncentracijom flavanola (iznad 75 %), značajno smanjio krvni pritisak u srčanim komorama, koji predstavlja važan faktor rizika srčanih oboljenja ili srčanog udara. Osim toga, poboljšala se i funkcija krvnih sudova za 47 % u odnosu na pacijente, koji su pili kakao sa niskim sadržajem flavanola.

Rezultati ovih istraživanja pokazali su izuzetnu korist kakao flavanola u obnovi oštećenih krvnih sudova, pri čemu nisu utvrđeni  nikakvi neželjeni  efekti.

Autor: MPG71

FLAVANOLI

Flavanoli su polifenona jedinjenja, koja se ne nalaze u glikozidnoj formi, nego  u monomernoj (katehini) i polimernoj   formi   (proantocijanidini).

Istraživanja brojnih autora su pokazala da flavanoli i procianidini iz čokolade ili kakao pozitivno deluju na smanjenje ćelija tumora kod životinja (Yamagishi i sar., 2002; Yamagishi i sar., 2003), na saniranje upala (Sies i sar., 2005),  na stabilnost crvenih krvnih zrnaca (Zhu i sar., 2005), na lečenje želuca i jetre oštećene  alkoholom (McKim i sar., 2002; Osakabe i sar., 1998),  te katarakte izazvane dijabetesom (Deprez i sar., 2001; Scalbert i sar., 2000). Rezultati ovih istraživanja daju podršku konceptu da zdravstveni efekti flavanola prevazilaze kardiovaskularni sistem.

Jedan   od   jakih   bioaktivnih   oblika katehina je epigalokatehin galat, koji čini 32% antioksidativnog potencijala zelenog čaja. Epikatehini iz zelenog čaja su veoma stabilni  na visokim temperaturama; samo 15% ih se razlaže tokom sedam sati kuvanja  na pH 5.

Literatura

  1. Yamagishi M, et al. Effects of cacao liquor proanthocyanidins on PhIP-induced mutagenesis in vitro, and in vivo mammary and pancreatic tumorigenesis in female Sprague-Dawley rats. Cancer Lett 2002;185:123-30.
  2. Yamagishi M, et al. Chemoprevention of lung carcinogenesis by cacao liquor proanthocyanidins in a male rat multi-organ carcinogenesis model. Cancer Lett 2003;191: p. 49-57.
  3. McKim SE, et al. Cocoa extract protects against early alcohol-induced liver injury in the rat. Arch Biochem Biophys 2002;406:40-6.
  4. Osakabe N, et al. Effects of polyphenol substances derived from Theobroma cacao on gastric mucosal lesion induced by ethanol. Biosci Biotechnol Biochem 1998;62:1535-8.
  5. Sies, H., et al. Cocoa polyphenols and inflammatory mediators. Am J Clin Nutr 2005; 81:(1 Suppl): 304S-312S.
  6. Zhu QY, et al. Influence of cocoa flavanols and procyanidins on free radical-induced human erythrocyte hemolysis. Clin Dev Immunol 2005;12:27-34.
  7. Deprez S, et al. Transport of proanthocyanidin dimer, trimer, and polymer across monolayers of human intestinal epithelial Caco-2 cells. Antioxid Redox Signal 2001;36:957-67.
  8. Scalbert A, et al. Proanthocyanidins and human health: systemic effects and local effects in the gut. Biofactors 2000;13:115-20.

 Autor: MPG71