NEKORIŠĆENO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U SRBIJI

U Srbiji se ne koristi oko 10% ukupnih obradivih površina. To je 424.000 ha nekorišćenog poljoprivrednog zemljišta, a od toga je oko 7% oranica.

Najviše napuštenog poljoprivrednog zemljišta ima u Pčinjskom i Pirotskom okrugu, a pojedinačno to su lokalne samouprave Surdulica i Bosilegrad, koje imaju više od 50% zemljišta, koje se ne koristi.

neobradivo zemljiste

Stručnjaci ističu da postoje dva osnovna razloga za tu pojavu – demografski i ekonomski, odnosno:

  •         starenje seoskog stanovništva;
  •         loša infrastruktura;
  •         ekonomska neisplativost;
  •         pokidani reprolanci.

Najveći deo zemljišta koje se ne koristi je u privatnom vlasništvu, ali ima zemljišta i u državnom i zadružnom vlasništvu.

Privatni vlasnici tih površina su staračka domaćinstva; prosečna starost seoskog stanovništva je 59 godina.

Ekonomski je, zasada, neisplativo korišćenja tog zemljišta, zbog toga što se uglavnom radi o usitnjenim parcelama, a infrastruktura je nedovoljno ili nije uopšte izgrađena.

***

I u EU postoji znatna površina, koja se ne obrađuje, a najviše problema u EU imaju Letonija, Litvanija, Estonija, Portugal i Španija.

Pet zemalja u EU nema problem sa napuštenim zemljištem, sve ostale zemlje imaju i one, takođe, kao i Srbija, ulažu sredstva da bi došlo do obrade tog poljoprivrednog zemljista.

 

AMBALAŽA PREHRAMBENIH PROIZVODA – RECIKLAŽA

Ambalaža je važan deo industrijskih proizvoda. Ona ima značajno mesto  sa aspekta ekonomije i ekologije.

Reciklaže ambalažnog otpada je u direktnoj vezi sa očuvanjem biosfere kao globalnog ekološkog sistema. Nove tehnologije pakovanja namirnica treba primenjivati usklađene sa rigoroznim ekološkim standardima pa u skladu s tim je reciklaža najracionalniji način korišćenja ambalažnog otpada.

Razvoj tehnologija reciklaže ambalažnog otpada je u skaldu sa konceptom održivog razvoja.

Danas istraživači aktivno rade na pronalaženju  optimalnog  rešenja, koje će umanjiti štetne efekte ambalaže na životnu sredinu.

Uredio: MPG71