ORGANSKA POLJOPRIVREDA

Kao reakcija na sve izraženiju degradaciju ekosistema, pogoršanje kvaliteta hrane i sve većeg ugrožavanja zdravlja ljudi širom planete, razvila se organska poljoprivreda. Ona ide u pravcu usklađivanja razvoja s potrebama tržišta i očuvanja životne sredine i  smanjenja kvantiteta na račun kvaliteta hrane.  U organskoj poljoprivrednoj proizvodnji je neophodno smanjiti upotrebu hemikalija za pripremu zemljišta i sredstava za zaštitu bilja i uništavanje korova, a favorizovati poljoprivredne tehnike, koje optimalno koriste prirodne resurse i minimiziraju proizvodnju otpadnih materija.

image description

Jedna od definicija organske poljoprivrede je: „Organska poljoprivreda je proizvodni sistem, koji unapreðuje i promoviše zdrav agro-ekosistem,  biodiverzitet, biološke cikluse i zemljišnu biološku aktivnost, što se postiže koriščenjem, gde je to moguće, poljoprivrednih, bioloških i mehaničkih metoda, a ne sintetičkih materijala“ (FAO, 1999).

Zasnivanje organske poljoprivredne proizvodnja se mora bazirati na ispunjavanju precizno definisanih uslova, a tosu:

 • Izolovanost zemljišnih parcela, stočarskih farmi i prerađivačkih kapaciteta od  izvora zagađenja;
 • Odgovarajući kvalitet vode za navodnjavanje;
 • Usklađen razvoj biljne i stočarske proizvodnje;
 • Osposobljenost stručnjaka i proizvođača za organsku poljoprivredu;
 • Stalno inoviranje znanja stručnjaka i proizvođača organske hrane.

***

Organska proizvodnja u svetu zahvata najveće površine u Australiji  (10,6 mil. ha), zatim u Evropi (5,1 mil. ha), Južnoj Americi (4,7 mil. ha).
Italija u Evropi zauzima prvo mesto (1.168.212 h),  zatim slede Velika Britanija, Nemačka i Španija.

SUDBINA OSAM VELIKIH SVETSKIH REKA

U časopisu  „National Geographic“ osvanule su poražavajuće vesti o stanju i budućnosti osam velikih svetskih reka. To su:

 • Sir Darja
 • Amu Darja
 • Hoangho
 • Ind
 • Testa
 • Kolorado
 • Rio Grande
 • Marej.

Prognoza je da će ove reke u skorijoj budućnosti presušiti zbog preterane i nekontrolisane eksploatacije. Negativni efekti nestajanja ovih, ali i manjih reka odraziće se na ljude i na ekosisteme i biodiverzitet naše Zemlje.

Uredio: MPG71