NOVI STROŽIJI PROPISI ZA ORGANSKA VINA U EU

Za plasman organskih vina proizvedena u EU  ubuduće će biti neophodan odgovarajući sertifikat. EU je usvojila strožije propise o organskoj proizvodnji vina sa ciljem kako bi bila konkurentna organskim vinima iz Južne Afrike, Australije, Čilea i SAD.

Poznato je da  vina proizvedena u Evropi i do sada imala oznaku „od organski proizvedenog grožđa“, što danas nije više dovoljno, jer tom oznakom nije bio pokriven ceo proces proizvodnje.

Prema ovim novim, strožijim propisima organska vina iz EU ne smeju da sadrže sorbinsku kiselinu, zabranjena je i desumporizacija, a nivo sulfita ne sme da pređe 100 mg/l crnog i 150 mg/l belog vina i rozea. Ovim prpisima je regulisana i primena pesticida u proizvodnji grožđa.
Uredio: MPG71