УПРАВЉАЊЕ ПРОМОЦИЈОМ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Органска пољопривреда доприноси повећању конкуретности, као и руралном развоју земље кроз смањење загађења животне средине и снабдевање потрошача квалитетним (органским) производима. Оваквом пољопривредом сви актери су задовољни, тј. држави (националне владе) помаже да очува своје природне ресурсе, потрошачи добијају здравствено- безбедну храну и произвођачи већи профит.

-Foods with phytonutrients  Hrana s fitonutrientimaДа би се стекла култура конзумирања органске хране, као и навика треба почети са едуковањем млађе популације како би се саживели са чињеницом да органска храна представља извор здравља човека и очувања животне средине. С тога би требало у Србији покренути акцију развоја свести о значају здравствено-безбедне хране (поготово свежег воћа и поврћа) код млађе популације од стране образовних институција.

Образовне институције у Србији требале би да што пре покрену кампању увођења органских производа у кантинама/ресторанима својих институција по узору на развијене земље света. Потребно је укључити релеватне институције како би се овај процес одвијао у правом смеру. Да би све ово могло да заживи потребна је снажна промоција органских производа у Србији.

 Аутори: Гордана Томић и сap.

AZALEJA (RHODODENDRON)

Azaleja je najprefinjenija sobna biljka, koja  baš u ovo zimsko vreme pokazuju raskošnu lepotu. Potiču iz Kine, Japana i drugih predela Azije. Azaleja nije  klasična sobna biljka, jer je ima i u prirodi. Ove preklasne cvetnice mogu  da budu jednogodišnje i višegodišnje. Neke su visoke i do 10 m.

azaleja-RhododendronPostoji više od 1.000 podvrsta azaleje. Ovo lepo cveće krasi mnoge domove, a njeni mali grmovi imaju halucinogeno delovanje. Znaci  trovanja ovom biljkom su povraćanje, glavobolja, zamagljen vid, osip na koži i slabost u mišićima.

PROJEKAT EKORIUM

projekat Ekorium

Nacionalni Ekološki Institut Južne Koreje je nedavno objavio planove za veliki prirodni rezervat sa neverovatnim ekološkim kupolama i centrom za edukaciju. Projekat Ekorijum će biti veliki ekološki centar koji će se prostirati na 33.000 m2 otvorenog prostora sa staklenicima i centrom za posetioce. Ovaj projekat će služiti za edukaciju ljudi o prirodi i obezbediti prostor za izučavanje svetskih ekosistema i načina kako da ih zaštitimo.

U centru parka će biti veliki sistem povezanih staklenika. Ti staklenici će predstavljati napredne sisteme koji će biti sposobni da prilagođavaju unutrašnje uslove u odnosu na spoljne klimatske uslove da bi se koristilo što manje energije. Spoljašnost staklenika će biti od metalnih panela, duplih stakala sa niskom emisivnošću, drveta i pleksiglasa. Gledani odozgo staklenici će izgledati kao reka. Planirana vrednost projekta – 80 miliona evra.

Preuzeto od Inhabitat.

MANAGEMENT OF PROMOTION OF ORGANIC PRODUCTS

INTRODUCTION

http://agritech.tnau.ac.in/org_farm/orgfarm_introduction.html

Organic agriculture contributes to the reduction of environmental pollution, provides supply of customers with quality products, affects agriculture to be more competitive and affects rural development. All involved parties are satisfied with such agriculture, that is, it helps state (national government) to preserve its resources. Secondly, consumers receive healthy food and food producers gain higher profits.

To get the culture and the habit of organic food consumption younger population education should start in order to get them used to the fact that organic food presents a source of human health and the environment.

Authors: Гордана Томић, М. Ђурица, Д. Бугар

SOUTH KOREA UNVEILS STUNNING ECO DOME ENVIRONMENTAL CENTER

The National Ecological Institute of South Korea recently released plans for a large-scale nature reserve complete with an incredible series of eco domes, an education center, and an environmental think-tank. Designed by SAMOO, the Ecorium Project will be a striking environmental center comprising thousands of acres of open space in addition to greenhouses and a visitor center. Much like the Eden Project in the UK, the Ecorium Project will serve to educate people about nature, and provide a space for study of the world’s eco-systems and how best to protect them.

ecorium1The Ecorium Project comprises a 33,000 sq meter nature reserve including a large wild plant area and a wetland reserve. In the center of the park is a large system of interlinking wedge-shaped greenhouses. These greenhouses will feature advanced systems capable of adjusting the internal conditions based on the outside climatic conditions in order to minimize energy usage indoors. The exterior of each greenhouse is built out of metal panels, low-iron and low-e double glazing, as well as wood and plexiglass. Seen from above the greenhouses will appear as a sinuous river.

ecorium2The purpose of the National Ecological Institute is to study nature’s converging eco-systems while ensuring the safety, stability and the harmonious coexistence of humans and nature. A spokesperson for the NEI says, “The NEI will play a important role as a think tank for research and policy making. Additionally, this institution will foster and nurture the general public’s awareness, educate and [promote] the importance of the environment through exhibitions and education programs.

 

Source:  Inhabitat.