УПРАВЉАЊЕ ПРОМОЦИЈОМ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Органска пољопривреда доприноси повећању конкуретности, као и руралном развоју земље кроз смањење загађења животне средине и снабдевање потрошача квалитетним (органским) производима. Оваквом пољопривредом сви актери су задовољни, тј. држави (националне владе) помаже да очува своје природне ресурсе, потрошачи добијају здравствено- безбедну храну и произвођачи већи профит.

-Foods with phytonutrients  Hrana s fitonutrientimaДа би се стекла култура конзумирања органске хране, као и навика треба почети са едуковањем млађе популације како би се саживели са чињеницом да органска храна представља извор здравља човека и очувања животне средине. С тога би требало у Србији покренути акцију развоја свести о значају здравствено-безбедне хране (поготово свежег воћа и поврћа) код млађе популације од стране образовних институција.

Образовне институције у Србији требале би да што пре покрену кампању увођења органских производа у кантинама/ресторанима својих институција по узору на развијене земље света. Потребно је укључити релеватне институције како би се овај процес одвијао у правом смеру. Да би све ово могло да заживи потребна је снажна промоција органских производа у Србији.

 Аутори: Гордана Томић и сap.

AZALEJA (RHODODENDRON)

Azaleja je najprefinjenija sobna biljka, koja  baš u ovo zimsko vreme pokazuju raskošnu lepotu. Potiču iz Kine, Japana i drugih predela Azije. Azaleja nije  klasična sobna biljka, jer je ima i u prirodi. Ove preklasne cvetnice mogu  da budu jednogodišnje i višegodišnje. Neke su visoke i do 10 m.

azaleja-RhododendronPostoji više od 1.000 podvrsta azaleje. Ovo lepo cveće krasi mnoge domove, a njeni mali grmovi imaju halucinogeno delovanje. Znaci  trovanja ovom biljkom su povraćanje, glavobolja, zamagljen vid, osip na koži i slabost u mišićima.

PROJEKAT EKORIUM

projekat Ekorium

Nacionalni Ekološki Institut Južne Koreje je nedavno objavio planove za veliki prirodni rezervat sa neverovatnim ekološkim kupolama i centrom za edukaciju. Projekat Ekorijum će biti veliki ekološki centar koji će se prostirati na 33.000 m2 otvorenog prostora sa staklenicima i centrom za posetioce. Ovaj projekat će služiti za edukaciju ljudi o prirodi i obezbediti prostor za izučavanje svetskih ekosistema i načina kako da ih zaštitimo.

U centru parka će biti veliki sistem povezanih staklenika. Ti staklenici će predstavljati napredne sisteme koji će biti sposobni da prilagođavaju unutrašnje uslove u odnosu na spoljne klimatske uslove da bi se koristilo što manje energije. Spoljašnost staklenika će biti od metalnih panela, duplih stakala sa niskom emisivnošću, drveta i pleksiglasa. Gledani odozgo staklenici će izgledati kao reka. Planirana vrednost projekta – 80 miliona evra.

Preuzeto od Inhabitat.

MANAGEMENT OF PROMOTION OF ORGANIC PRODUCTS

INTRODUCTION

http://agritech.tnau.ac.in/org_farm/orgfarm_introduction.html

Organic agriculture contributes to the reduction of environmental pollution, provides supply of customers with quality products, affects agriculture to be more competitive and affects rural development. All involved parties are satisfied with such agriculture, that is, it helps state (national government) to preserve its resources. Secondly, consumers receive healthy food and food producers gain higher profits.

To get the culture and the habit of organic food consumption younger population education should start in order to get them used to the fact that organic food presents a source of human health and the environment.

Authors: Гордана Томић, М. Ђурица, Д. Бугар