PROIZVODNJA KOZJEG MLEKA

Proizvodnja kozjeg mleka predstavlja  oko 2-3% ukupne proizvodnje mleka u svetu, odnosno oko10 000 000 t.

Poslednjih 20-ak godina beleži se trend popularizacije uzgoja koza i porast proizvodnje kozjeg mleka.

U Evropi su najveći proizvođači kozjeg mleka: Grčka, Francuska, Španija i Holandija. Ove četiri države zajedno proizvode preko 80% ukupne proizvodnje ovoga mleka u Evropi.

Evropa uzgaja oko 3% ukupne svetske populacije koza i  daje čak 17%  kozjeg mleka ukupno proizvedenog u svetu. Razlog je u savremenom pristupu uzgoja koza, izvanrednih uslova ishrane, napredne tehnologije i veoma mlečnih rasa.

Autor: MPG71