NAJNIŽI ČOVEK NA PLANETI

Filipinac Džunrej Balaving je u junu 2011. godine napunio 18 godina. Visok je svega 55 cm.

Njegovi roditelji  su izjavili da je kao mali bolovao od ozbiljne bolesti.   Prestao je da raste kad je navršio prvu godinu.

Bez obzira na svoj nizak rast  Džunrej kaže da je srećan.

Izvor slika: metro.co.uk

Uredio: MPG71

NAJSTRASNIJE DRVO NA SVETU

Priroda ume da stvori prekrasna, ali i veoma ružna dela. Najbolji primer je gore prikazano drvo bukve.

Jezivo drvo bukve izgleda kao lice sa iskrivljenom vilicom, istrošenim, pokvarenim zubima i iskrivljenim, izuzetno ružnim očima.

Interesantno je da se ovo jezivo drvo nalazi u jednom domu za stare osobe u Sufolku.

Konkurencija ovom drvetu u ružnoći je ovo drvo dole.

Uredio: MPG71

HEMIJSKI SASTAV KOZJEG MLEKA

Komponenta

Koncentracija

Ukupna suva materija %

12,97

 Kilokalorije
Kilodžuli

69
288

Proteini, %

3,56

Lipidi,  %

4,14

Ugljenihidrati, %

4,45

Pepeo, %

0,82

Kalcijum, mg

134

Gvožđe, mg

0,05

Magnezijum, mg

14

Fosfor, mg

111

Kalijum, mg

204

Natrijum, mg

50

Zinc, mg

0,30

Tiamin, mcg

40

Riboflavin, mg

0,138

Niacin, mg

0,277

Pantoteniska kiselina, mg

0,310

Vitamin B6, mcg

60

Folacin, mcg

1

Vitamin B12, mcg

0,065

Vitamin A, mcg

44

Vitamin D, mcg

0,11

Vitamin E, mg

0,03

Askorbinska kiselina, mg

1,29

 Izvor

http://www.dairyforall.com

Uredio: MPG71


NUTRIENTS AND COMPOSITION OF GOAT MILK

Constituents

Goat milk

Total solid %

12.97

Energy   Kilocalories
Kilojoules

69
288

Protein %

3.56

Lipid %

4.14

Carbohydrate %

4.45

Ash %

0.82

Calcium (mg)

134

Iron (mg)

0.05

Magnesium (mg)

14

Phosphorous (mg)

111

Potassium (mg)

204

Sodium (mg)

50

Zinc (mg)

0.30

Ascorbic acid (mg)

1.29

Thiamine (mcg)

40

Riboflavin (mg)

0.138

Niacin (mg)

0.277

Pantothenic acid

0.310

Vitamin B6 (mcg)

60

Folacin (mcg)

1

Vitamin B12 (mcg)

0.065

Vitamin A (mcg)

44

Vitamin D (mcg)

0.11

Vitamin E (mg)

0.03

 Izvor

http://www.dairyforall.com

Uredio: MPG71

NUTRITIVNA I TERAPIJSKA VREDNOST KOZJEG MLEKA

Kozje mleko ima veću nutritivnu vrednost u odnosu na kravlje i bolju probavljivost zbog svoje prirodne homogenizacije. Za probavu kozjeg mleka treba oko 20% manje vremena, jer su masne globule od 0,1 do 10 μm i to sa većim udelom globula manjih od 2 μm.

Lekovitost kozjeg mleka je poznata zbog sadržaja vitamina E, A, B6, B12, C, mada ono sadrži i ostale vitamine u manjoj količini.

Kozje mleko sardži veću količinu mineralnih materija od kravljeg mleka, posebno kalijuma i hlorida.   Ovo mleko je bogat izvor biorazgradivog kalcijuma, gvožđe, fosfora i magnezijuma i sadrži ih u većim koncentracijama  u odnosu na kravlje mleko. Kozje mlijeko sadrži oko 40% manje citrata u odnosu na kravlje mleko .

Kozje mleko i sir je izuzetno korisno konzumirati, jer  ima određene, efektne terapijske vrednosti;

  • Suzbija alergije
  • Pojaćava imunološki sistem
  • Umanjuje rizik raka pluća
  • Dobro je za potenciju
  • Dobro je za dijabetičare
  • Leći bronhitis

Ovo mleko mogu  konzumirati ljudi, koji su alergični na kravlje mleko. Te osobe su osetljive na laktoalbumin, koji je specifičan za kravlje mleko. Prema istraživanjima samo jedno od stotinu dece, alergičnih na kravlje mleko, ne podnosi kozje mleko (1).

Kozje mleko  služi kao omekšivač, koji prirodno daje vlažnost koži i blagotvorno je umiruje.

Izvor:

1. Park, Y.X. (1994): Hypo-allergenic and therapeutic significance of goat milk Small, Ruminant Research, 14, 151-154.

 Autor: MPG71

PROIZVODNJA KOZJEG MLEKA

Proizvodnja kozjeg mleka predstavlja  oko 2-3% ukupne proizvodnje mleka u svetu, odnosno oko10 000 000 t.

Poslednjih 20-ak godina beleži se trend popularizacije uzgoja koza i porast proizvodnje kozjeg mleka.

U Evropi su najveći proizvođači kozjeg mleka: Grčka, Francuska, Španija i Holandija. Ove četiri države zajedno proizvode preko 80% ukupne proizvodnje ovoga mleka u Evropi.

Evropa uzgaja oko 3% ukupne svetske populacije koza i  daje čak 17%  kozjeg mleka ukupno proizvedenog u svetu. Razlog je u savremenom pristupu uzgoja koza, izvanrednih uslova ishrane, napredne tehnologije i veoma mlečnih rasa.

Autor: MPG71