REŠAVANJE PROBLEMA MLADIH U SVETU


Politika  prema   mladima   u   EU   postepeno   se   razvija  od  2000.  godine,  a  razvila   se  i angažovanost mladih u tom procesu. Zaposlenost mladih je pitanje, koje sve više zaokuplja pažnju vlada i međunarodnih organizacija širom sveta i postaje značajan deo fokusa nacionalnih strategija. Ujedinjene nacije (UN), Svetska Banka i Međunarodna organizacija rada (ILO) preuzimaju vodeću ulogu u rešavanju problema nezaposlenosti mladih.

Procena je da od milijardu mladih u svetu  85%  živi u zemljama u razvoju sa minimalnim šansama ili bez mogućnosti da dobiju dobre i kvalitetne poslove.

Na desetogodišnjicu Međunarodne godine mladih UN su usvojile  Međunarodnu strategiju The World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond, kojom je definisala svoje obaveze prema mladima i kojom se pozivaju vlade da intenziviraju uključivanje mladih u sprovođenje nacionalne politike i uključivanje mladih u nacionalne delegacije. Ona sadrži predloge za aktivnosti, koje se odnose na sledećih deset oblasti : obrazovanje, zapošljavanje, glad i siromaštvo, zdravlje, životna sredina, zloupotreba droge, maloletnička delikvencija, slobodne aktivnosti, devojke i mlade žene i puno i efikasno učešće mladih u društvenom životu i procesu odlučivanja.

Do 1970. godine nije postojala odgovarajuća politika, koja bi uključila mlade u sistem UN. Krajem 70-ih  UN su pokazale inicijativu da se unapredi i ojača komunikacija i saradnja  sa mladima. UN su prepoznale potrebu za uključivanje mladih u neke nivoe participacije i da ih učine stalnim članovima delegacija država na zasedanjima Generalne skupštine. UN i države članice su shvatile i prihvatile da su inovativne ideje, zamisli, ideali i energija mladih ljudi nužni za održivi razvoj društava te da su glavni ljudski resursi i  ključni faktori u društvenim promenama, tehnološkim inovacijama i celokupnom društvenom, kulturnom i ekonomskom razvoju.

UN u saradnji sa drugim organizacijama i zemljama članicama usvojile su nekoliko deklaracija, koje se bave problemima mladih ljudi, pozivajući vlade da usvoje i implementiraju politike, strategije i akcione planove za poboljšanje položaja mladih. Između ostalih to su:

  • Milenijumska deklaracija;
  • Mreža za zapošljavanje mladih;
  • Rezolucija o promovisanju zapošljavanja mladih;
  • Lisabonska deklaracija o politici i programima za mlade;
  • Evropska strategija za zapošljavanje;
  • Bela knjiga Evropske komisije;
  • Evropska povelja o sudelovanju mladih u životu na opštinskom i lokalnom nivou

Milenijumska deklaracija  poziva vlade da „razviju i implementiraju strategije, koje će mladim ljudima  dati realne izglede da pronađu pristojan i produktivan posao.“

Mreža za zapošljavanje mladih osnovana je na predlog Generalnog sekretara UN. Neke od agencija UN razvile su mreže mladih, koje su prisutne, uglavnom, na globalnom nivou, ohrabrujući mlade ljude da se uključe u društvenu zajednicu, aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i u međugeneracijski dijalog.

Rezolucija o promovisanju zapošljavanja mladih ohrabruje zemlje članice UN da pripreme nacionalne strategije i akcione planove o zapošljavanju mladih. Ova Rezolucija je usvojena u decembru 2002. godine, a na osnovu inicijative Generalnog seketara UN da se oformi Mreža za zapošljavanje mladih. Smernice za pripremu nacionalnih pregleda i akcionih planova na bazi Rezolucije upućene su svim zemljama, članicama UN u martu 2003. godine uz poziv vladama da predaju svoje akcione planove Sekretarijuatu UN do marta 2004. godine.

Lisabonska deklaracija o politici i programima za mlade je definisala okvir za nacionalne politike za mlade. Deklaracija se bavi  pitanjima učešća mladih u ličnom razvoju i razvoju društva kroz obrazovanje, zaposlenost i negovanje zdravlja.U delu, koji se odnosi na probleme zaposlenosti mladih, Deklaracija sugeriše da nacionalne politike za mlade  treba da osiguraju postojanje jednako plaćene poslove za mlade žene i mlade muškarce, kao i jednaku zaštitu od diskriminacije. Deklaracija podstiče partnerstvo između  vlasti, privatnog sektora i obrazovnih institucija u cilju  promovisanja zapošljavanja mladih. Vlade bi trebale obezbediti da se obrazovanje kontinuirano prilagođava promenljivom ekonomskom okruženju, ali i investirati u preduzetničke potencijale mladih, obezbeđujući im veštine i resurse za osnivanje vlastitog biznisa, uz posebnu pažnju na ruralna područja.

Evropska strategija za zapošljavanje je precizirala neophodnost da se svakoj mladoj nezaposlenoj osobi ponudi novi početak u formi obuke, doobuke, radne prakse, posla ili druge mere za osposobljavanje za zapošljavanje, pre nego što istekne šest meseci njihove nezaposlenosti. Cilj ovoga dokumenta je da do 2010. godine najmanje 85% 22-godišnjaka ima završenu srednju školu, a  procenat onih, koji  napuste školu, trebao bi biti ispod 10%.

Bela knjiga Evropske komisije je predstavljena prvi put u Ghentu u Belgiji. Ona je novi podsticaj za mlade. U EU je uočeno  da su mladi pozitivna snaga za razvoj Evrope te da im treba obezbediti sredstva potrebna za izražavanje i realizaciju vlastite kreativnosti i ideja. Zbog toga je donesen dokument Bela knjiga. Osnovne poruke ovoga dokumnta su: omogućiti mladima da učestvuju u procesu donošenja odluka; pored formalnog razvijati i neformalno obrazovanje; podsticati volonterstvo i veću mobilnost; olakšati put do samostalnosti i otvoriti institucije prema mladima.

Evropska povelja o sudelovanju mladih u životu na opštinskom i lokalnom nivouje usvojena 19. marta 1992. godine i uključena u Rezoluciju 237 Stalne konferencije predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti u Evropi. U Krakowu je 2002. održana procena napretka postignutog na području sudelovanja mladih tokom desetogodišnjeg postojanja Povelje.

Godine 1981. osnovan je Fond UN za mlade  radi  ekonomske podrške mladima.  Fond je dotirao preko 500.000 $ u više od pedeset projekata direktno pomažući mladima širom sveta. Prikupljena sredstva od donacija  Fond ulaže u akcije vlada i nevladinih organizacija, koje su usmerene na podršku mladima (jačanje kapaciteta mladih u procesima odlučivanja kao i programskom planiranju, podsticaj istraživanjima, obrazovanju, prikupljanju podataka i ocenjivanje tehničke informisanosti o pitanjima, koja se tiču mladih).

Autor: MPG71

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s