TANINI


Tanini su polifenolni metaboliti, čija je molekulska masa veća od 500. Imaju osobinu  da talože želatin i druge proteine iz rastvora. Kao nerastvorne, amorfne materije  tanini se nalaze u citoplazmi parenhimskih ćelija različitih biljnih organa. Prisutni su u tkivima, koja odumiru (pluti, suvom lišću), ali i u mladim tkivima (pupoljci lista čaja, idr).

Njihovu preciznu hemijsku strukturu je teško definisati. Na osnovu gradivnih jedinica i hemijske prirode dele se na:

  • Hidrolizovane tanine;
  • Kondenzovane tanine;
  • Mešovite tanine (smeša dve vrste tanina);
  • Pseudotanine

Hidrolizovani tanini su estri šećera i fenolnih kiselina ili derivata ovih  kiselina. To su galotanini, od kojih  hidrolizom u prisustvu alkalija nastaje galna kiselina, kao jedini fenolni deo, i mnogo učestaliji elagitanini, koji pored galne kiseline daju i jedan od njenih derivata – elaginsku kiselinu (dimer galne kiseline) (slika 37). Monomerna pentagaloilglukoza (Acidum tannicum) ili njeni oligomeri su najrasprostranjeniji hidrolizovani tanini u  biljnom svetu.

Kondenzovani tanini – Ova grupa tanina nastaje kondenzacijom nekoliko (najčešće tri ili četiri molekula) flavan-3-ola (katehina i epikatehina) ili ređe flavan-3,4-diola (leukoantocijanidina). U toku polimerizacije deluju enzimi peroksidaze i oksiduju orto-hidroksilne grupe do orto-hinona.

 Usled delovanja jake kiseline se depolimerizuju, pri čemu nastaje  pigment antocijanidin i drugi proizvodi, stoga je drugi naziv za kondenzovane tanine- proantocijanidini (PA) ili leukocijanidini. Ova jedinjenja  obuhvataju grupu polihidroksilnih flavan-3-ol oligomera i polimera, povezanih C-C vezom između flavonolnih jedinica u položaju C-4 i C-8 (ili C-6) (B tip proantocijanidina) (slike 5 i 6). Stepen polimerizacije varira od 50 flavanolnih molekula  (Wünschm, 1984), a poznati su kondenzovani tanini sa molekulskom masom većom od 30.000. Kondenzovani tanini su  prisutni u biljkama, a sastoje se od katehina ili epikatehina, a često sadrže i estre galne kiseline. Monomer katehina ima hiralne centre na C-2 i C-3 prstena C. Supstituenti R1, R2 i R3 na slici 35, imaju značajan uticaj na reaktivnost tanina. Epigalokatehin galat (R1R2OH, R3O-galoil), glavni polifenolni sastojak zelenog čaja, ima OH grupu esterifikovanu galnom kiselinom. Prisustvo galatnih estara znatno utiče na biološke karateristike kondenzovanih tanina.

Oksidativna kondenzacija između flavonolnih monomera se najčešće odvija u položajima C-4 i C-8, ali se dešava i na položajima C-4 i C-6 monomera i drugim. Tokom formiranja kompleksa sa salivatornim proteinima, kondenzovani tanini su odgovorni za adstrigentnost voća  i čokolade.

Pseudotanini su tanini u širem smislu. Nastaju od gradivnih jedinica tanina, ali imaju manju molekulsku masu. Najčeše su estri galne kiseline i fenolkarbonskih kiselina sa glukozom sa veoma slabo izraženim taninskim karakterom; primer su ruzmarinska (depsid kafene i 2-hidroksi-2,3-dihidrokafene kiseline) i hlorogenska kiselina (depsid kafene i hina kiseline). S obzirom da se nalaze u biljkama familije Lamiaceae, u literaturi su označeni i kao „tanini usnatica“, tj. „tanini biljaka familije Lamiaceae.

Tanini deluju adstrigentno, antiseptično i antimikrobno. Oni su antidoti (protivotrovi) za niz teških metala i biljnih toksičnih sastojaka. Dekokti i tinkture su efikasni antidijaroici. Istraživanja u laboratorijama su potvrdila inhibitorno delovanje taninskih molekula na brojne enzime (5-lipooksigenaza, angiontenzin konvertujući enzim, hijauluronidaza i dr).

Tanini se u biljnom tkivu sintetišu i akumuliraju posle infekcije mikroorganizmima (fitoaleksinska funkcija). Odrvenela tkiva su dodatno „impregnirana“ i zaštićena prisustvom tanina. Tanini predstavljaju zaštitu od insekata i herbivora (ekološka funkcija). Smatra se da su medijatori starenja tkiva i da učestvuju u opadanju lišća (fiziološka funkcija). Hidrolizovani tanini su depoi šećera. Procesom zrenja voća dolazi do njihovog razlaganja; oporost nezrelog voća se gubi.

Autor: MPG71

One thought on “TANINI

  1. agroekonomija kaže:

    Marko, hvala na poseti mom blogu.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s